MUZIEJAUS ATASKAITOS IR PLANAI

2014 metai

2014 m. muziejaus veiklos statistinė ataskaita

Kauno rajono muziejaus 2014 m. veiklos metinė ataskaita

2015 metai

2015 muziejaus veiklos planas

2015 metų finansinė buhalterinė atskaita

2015 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2015 metų Kauno rajono muziejaus veiklos metinė ataskaita

2015 metų muziejaus veiklos statistinė ataskaita

2016 metai

2016 metų muziejaus veiklos metinis planas

2016 metų veiklos rezultatų ataskaita (birželio 30 d.)

2016 metų veiklos rezultatų ataskaita (rugsėjo 30 d.)

2016 metų veiklos rezultatų ataskaita (gruodžio 31 d.)

2016 metų finansinės būklės ataskaita (birželio 30 d.)

2016 metų finn: left;”>2016 metų muziejaus veiklos statistinė ataskaita

2016 metų muziejaus veiklos ataskaita

2016 metų muziejaus vadovo veiklos ataskaita

Muziejaus strateginis planas 2016–2020 metams

2017 metai

2017 metų muziejaus veiklos planas

2017 metų veiklos rezultatų ataskaita (kovo 31 d.)

2017 metų veiklos rezultatų ataskaita (gruodžio 31 d.)

2017 metų finansinės būklės ataskaita (birželio 30 d.)

2017 metų finansinės būklės ataskaita (gruodžio 31 d.)

2017 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (gruodžio 31 d.)

2017 metų grynojo turto pokyčių ataskaita (gruodžio 31 d.)

2017 metų pinigų srautų ataskaita (gruodžio 31 d.)

2017 metų muziejaus veiklos statistinė ataskaita

2017 metų muziejaus veiklos ataskaita

2018 metai

2018 metų muziejaus veiklos planas

2018 metų veiklos rezultatų ataskaita (kovo 31 d.)

2018 metų finansinės būklės ataskaita (kovo 31 d.)

2018 metų Kauno rajono muziejaus direktoriaus veiklos užduotys

2018 metų finansinės būklės ataskaita (birželio 30 d.)

2018 metų finansinės būklės ataskaita (rugsėjo 30 d. )

Muziejaus strateginis planas 2018–2020 metams

2018 metų muziejaus veiklos statistinė ataskaita

2018 metų muziejaus veiklos ataskaita

2018 metų finansinės būklės ataskaita (gruodžio 31 d. )

2019 metai

2019 metų muziejaus veiklos planas

2019 metų Kauno rajono muziejaus direktoriaus veiklos užduotys

2019 metų muziejaus programos sąmata 1

2019 metų muziejaus programos sąmata 2

2019 metų veiklos rezultatų ataskaita (kovo 31 d.)

2019 metų finansinės būklės ataskaita (kovo 31 d.)

2019 metų veiklos rezultatų ataskaita (birželio 30 d.)

2019 metų finansinės būklės ataskaita (birželio 30 d.)

2019 metų veiklos rezultatų ataskaita (rugsėjo 30 d.)

2019 metų finansinės būklės ataskaita (rugsėjo 30 d.)

2019 metų veiklos rezultatų ataskaita (gruodžio 31 d.)

2019 metų finansinės būklės ataskaita (gruodžio 31 d.)

2019 metų muziejaus veiklos statistinė ataskaita

2020 metai

2020 metų muziejaus veiklos planas

2020 metų Kauno rajono muziejaus direktoriaus veiklos užduotys

2020 metų veiklos rezultatų ataskaita (kovo 31 d.)

2020 metų finansinės būklės ataskaita (kovo 31 d.)

2020 metų veiklos rezultatų ataskaita (birželio 30 d.)

2020 metų finansinės būklės ataskaita (birželio 30 d.)

2020 metų veiklos rezultatų ataskaita (rugsėjo 30 d.)

2020 metų finansinės būklės ataskaita (rugsėjo 30 d.)

2020 metų veiklos rezultatų ataskaita (gruodžio 31 d.)

2020 metų finansinės būklės ataskaita (gruodžio 31 d.)

2020 metų muziejaus veiklos statistinė ataskaita

2020 metų muziejaus veiklos ataskaita

2020 metų muziejaus veiklos ataskaita (papildyta)

2021 metai

2021 metų muziejaus veiklos planas

2021 metų Kauno rajono muziejaus direktoriaus veiklos užduotys

2021 metų veiklos rezultatų ataskaita (kovo 31 d.)

2021 metų finansinės būklės ataskaita (kovo 31 d.)

2021 metų veiklos rezultatų ataskaita (birželio 30 d.)

2021 metų finansinės būklės ataskaita (birželio 30 d.)

2021 metų veiklos rezultatų ataskaita (rugsėjo 30 d.)

2021 metų finansinės būklės ataskaita (rugsėjo 30 d.)

2021 metų veiklos rezultatų ataskaita (gruodžio 31 d.)

2021 metų finansinės būklės ataskaita (gruodžio 31 d.)

2021 metų muziejaus veiklos statistinė ataskaita

2021 metų muziejaus veiklos ataskaita

2021 metų muziejaus veiklos ataskaita (papildyta)

2022 metai

2022 metų muziejaus veiklos planas

Potvarkis dėl pareiginės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Zigmui Kalesinskui pakeitimo

2022 metų Kauno rajono muziejaus direktoriaus veiklos užduotys

2022 metų veiklos rezultatų ataskaita (kovo 31 d.)

2022 metų finansinės būklės ataskaita (kovo 31 d.)

2022 metų veiklos rezultatų ataskaita (rugsėjo 30 d.)

2022 metų finansinės būklės ataskaita (rugsėjo 30 d.)

2022 metų muziejaus veiklos statistinė ataskaita

2022 metų veiklos rezultatų ataskaita (2022 12 31 d.)

2022 metų finansinės būklės ataskaita (2022 12 31 d.)

2022 metų grynojo turto pokyčių ataskaita (2022 12 31 d.)

2022 metų finansinių srautų ataskaita (2022 12 31 d.)

2022 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita – kultūros plėtros programa (2022 12 31 d.)

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2023 metai

Muziejaus strateginis planas 2023–2025 metams

2023 metų muziejaus veiklos planas

2023 metų programos sąmata

2023 metų veiklos rezultatų ataskaita (2023 03 31 d.)

2023 metų finansinės būklės ataskaita (2023 03 31 d.)

2023 metų finansinės būklės ir veiklos ataskaita (2023 06 30 d.)

2023 metų veiklos rezultatų ataskaita (2023 09 30 d.)

2023 metų finansinės būklės ataskaita (2023 09 30 d.)

2003 metų išlaidos prekėms ir paslaugoms (2023 11 29)

2023 metų grynojo turto pokyčių ataskaita (2023 12 31 d.)

2023 metų piniginių srautų ataskaita (2023 12 31 d.)

2023 metų finansinės būklės ataskaita (2023 12 31 d.)

2023 metų veiklos rezultatų ataskaita (2023 12 31 d.)

2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas