B. H. Tiškevičiaus kelionės

.

B. H. Tiškevičiaus fotografijos

Kadangi Raudondvario dvare ėmė formuotis Juozo Naujalio kaip menininko, muziko, kultūrininko asmenybė, o dėl grafo B. H. Tiškevičiaus mecenatystės jis turėjo galimybę studijuoti Varšuvos muzikos institute ir tapti pirmuoju profesionaliu muziku Lietuvoje, o vėliau ir pirmuoju muzikos profesoriumi, tai ekspozicijose nemažas dėmesys skiriamas ir grafų Tiškevičių šeimos kultūrinėms tradicijoms, dvaro aplinkai ir dvaro savininkų įtakai Raudondvario kaip vietovės augimui bei suklestėjimui. Šiuo metu ekspozicijoje galima susipažinti su Raudondvario praeitimi, grafų Tiškevičių genealogija, kelionėmis po svečias šalis, pomėgiais, svarbiais kultūros paveldo objektais Raudondvaryje, Lietuvoje ir kitose šalyse, išlikusiais iki mūsų dienų arba palikusiais neišdildomą pėdsaką Lietuvos kultūroje. Keliones į egzotiškas šalis – Ugandą, Kongą, Egiptą – mena daugiau kaip 100 metų senumo reklaminė iškaba, kelionių metu padarytos fotonuotraukos, Raudondvario bažnyčios grožį ir didybę galima įsivaizduoti pažvelgus į baltojo marmuro dekoro elementus ir Vandos Tiškevičienės antkapinį paminklą, pilies menes primena restauracijos metu rastos koklių šukės ir kt.

Fotoreprodukcijų parodoje „Benediktas Henrikas Tiškevičius ir Izabelė Feraud“ eksponuojamos iki šiol Lietuvoje nepublikuotos Benedikto Henriko Tiškevičiaus XX a. pradžioje darytų fotonuotraukų reprodukcijos. Grafas buvo didis keliautojas ir žymus XIX a. pab. – XX a. pr. fotografas, o iš šių fotografijų matome jį buvus Kinijoje, Ceilone, Japonijoje, Jeruzalėje, Kaire. Daugumoje fotografijų užfiksuotos čiabuvių kasdienio gyvenimo akimirkos. Kitose – pats grafas Benediktas Henrikas Tiškevičius, apsirengęs mandarinų drabužiais, dažnai kelionėse lydimas jo jaunystės draugės Izabelės Feraud. Niekur iki šiol Lietuvoje nepublikuotas nuotraukas gavome iš Vokietijoje gyvenančio Jürgeno Stubbe, kuris liudija savo prosenelės Izabelės Feraud artimus ryšius su grafu, bei spėja, jog galbūt jis pats esąs Raudondvario linijos grafų Tiškevičių palikuonis. Pats J. Stubbe 2005 m. buvo atvykęs į Raudondvarį ir lankėsi Juozo Naujalio memorialiniame muziejuje. Pirmą kartą 2010 m. paroda buvo parengta gavus paramą iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos.

Nepublikuotos fotokopijos iš asmeninio Jürgeno Stubbe (Nordhausenas, Vokietija) archyvo. © J. Stubbe, Germany 2009