📍

Atliekame Kauno rajono muziejaus ir jo padalinių (Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus, Tado Ivanausko Obelynės sodybos-memorialinio muziejaus, Tradicinių amatų centro, Babtų kraštotyros muziejaus), pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą. Prašome atsakyti į anketos klausimus. Muziejui ir jo padaliniams šio tyrimo rezultatai padės geriau suprasti lankytojų poreikius, įsivertinti paskutiniu metu vykdytas veiklas bei, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, tobulinti jas ateityje.

>>> APKLAUSA