Kauno rajono muziejaus kolektyvas sveikina Kauno rajono muziejaus padalinio A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus puoselėtojus Vidą ir Arūną Sniečkus, kuriems 2019 m. gruodžio 17 d. įteikta Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą.