Edukacinė programa šeimoms „LIETUVIŲ TAUTINIS KOSTIUMAS. KAS TAI?“

Lietuva XXI amžiuje – šiuolaikiška, moderni, išlaikiusi tautos kultūrinius ypatumus valstybė. Įvairios kaimynų ir Vakarų Europos kultūrinės ir politinės įtakos Lietuvą veikė, tačiau jos savastis išliko – Lietuva susiformavo kaip unikali etninė grupė, su savita kultūra, tradicijomis ir papročiais. Šiandien mūsų kraštas santykinai padalytas į penkias skirtingas, tačiau turinčias bendrumų etnografines dalis: Mažąją Lietuvą, Žemaitiją, Aukštaitiją, Dainavą arba Dzūkiją ir Sūduvą, XIX a. pab. – XX a. pradžioj pradėtą vadinti Suvalkija. Šios Lietuvos etnografinės dalys dabar vadinamos etnografiniais regionais. Pats seniausias iš visų penkių regionų – Sūduva.

Siekdamas atkreipti dėmesį į etnografinių regionų kultūrinius ypatumus, išlaikyti juos ir mūsų amžiuje, Lietuvos Respublikos Seimas 2015-sius paskelbė Etnografinių regionų metais. Kauno rajono muziejus, Etnografiniams metams paminėti, sukūrė edukacinę programą šeimoms „Lietuvių tautinis kostiumas. Kas tai?“. Šių užsiėmimų metu galima bus sužinoti kokiam etnografiniam Lietuvos regionui priklausė tavo seneliai, tėvai ir kas šiandien esi tu. Kokius drabužius XIX–XX a. pr. dėvėjo žmonės Lietuvos kaimuose ir miesteliuose. Programos dalyviai bus supažindinami su merginų ir moterų tautiniais kostiumais, sukurtais pagal XVIII a. pab. – XX a. pr. šventinius kaimo moterų drabužius.