KURIAME TRADICINIŲ SODŲ PAPUOŠIMUS

Birželio 8-12 d. Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje vyksta vaikų vasaros stovykla „Kuriame tradicinių sodų papuošimus“.
Stovyklos metu pristatomas muziejus, laikinos ir nuolatinės ekspozicijos, aplankomi muziejaus fondai. Šiaudinių sodų, žaisliukų, įvairių kitų elementų rišimas iš šiaudų yra labai sena ir XX a. antroje pusėje beveik išnykusi lietuvių įvairių apeigų tradicija, todėl stovyklos dalyviai supažindinami su Lietuvos ir kitų šalių šiaudinių sodų istorija, jų sukūrimo aplinkybėmis, tradicijomis, tipais ir kūrimo būdais. Kiekvienas dalyvis išmoksta pasiruošti šiaudus, juos susikarpyti ir pasigaminti tradicinių sodų papuošimą.
Projekto veiklas remia Kauno rajono savivaldybės administracija.