Keramikos ir fotografijų paroda „ATRADIMAI“
skirta archeologės Marijos Gimbutienės 100-sioms gimimo metinėms.

Nuo birželio 10 d. iki rugpjūčio 31 d. A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje.

Kauno taikomosios dailės mokyklos, keramiko profesijos mokinių Austėjos Rimkutės, Alicijos Vosylės, Gretos Pocevičiūtės, Karolinos Šimkutės, Loretos Zagorskytės, Marijos Meškovaitės, Rūtos Katiliūtės ir Beno Aldakausko rankomis buvo sukurtos kopijos pagal Graikijoje, Turkijoje, Serbijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Danijoje atkastų, Neolito laikus menančių archeologinių radinių piešinius iš Marijos Gimbutienės knygos „Senoji Europa“ (1996 m.).

Projekto vadovės mokytojos ekspertės Almos Šmitaitės žodžiais –
„Pagal radinių piešinius lipdėme kopijas iš pačių pasiruošto šamotinio molio ir degėme archajiškiausiu keramikos degimo būdu – laužo duobėje.  Tai ne tik seniausias, bet ir sudėtingiausias, rizikingiausias keramikos degimo būdas, kurį lydi nerimas, atida ir džiaugsmas, atkasus iš pelenų sveikus dirbinius.“

Kūrybinius procesus savo fotografijose užfiksavo Alma Šmitaitė, Loreta Zagorskaitė ir Astrida Čivilienė.