Baltų vienybės diena, skirta G. Ostermejerio 300-sioms gimimo metinėms paminėti

Programa Raudondvario dvare

2016 m. rugsėjo 23 d. (penktadienis)

13.00 Konferencija „Gotfridas Ostermejeris – sielovadininkas, kultūrologas ir lietuvių kalbos gynėjas“, skirta G. Ostermejerio 300-sioms gimimo metinėms paminėti, Kauno r. Raudondvario pilyje.

13.30 „Kaip Mažosios Lietuvos šviesuolis G. Ostermejeris sukritikuoja Halės profesorių H. E. Tunmaną“. Dr. Algirdas Matulevičius.

14.15 „Gotfrydas Ostermejeris ir lietuvių kalbos teisių gynėjas jo sūnus Zygfridas Ostermejeris“. Dr. Liucija Citavičiūtė.

15.30 Ekskursija po Raudondvario dvaro ansamblį ir Kauno rajono muziejų.

18.00 Koncertas, skirtas Baltų vienybės dienai paminėti Kauno Įgulos Karininkų Ramovės didžiojoje salėje.

Koncerto dalyviai:

  • Dobrovolsko (Pilkalnio) vaikų lietuvių folkloro ansamblis „Malūnėlis“, vadovė Alma Janvariova;
  • Kaliningrado (Karaliaučiaus) miesto L. Rėzos lietuvių kultūros draugijos ansamblis „Penki vaike“, vadovas Algirdas Karmilavičius;
  • Kaliningrado (Karaliaučiaus) miesto L. Rėzos lietuvių kultūros draugijos ansamblis „Gabija“, vadovas Algirdas Karmilavičius;
  • Dobrovolsko (Pilkalnio) Kazokų dainos ansamblis „Ataman“, vadovas Jonas Asakavičius;
  • Sovetsko (Tilžės) ir Nemano (Ragainės) moterų ansamblis „Birutė“, vadovė Nijolė Kiseliova;
  • Kauno folkloro klubas „Liktužė“, vadovė Jūratė Svidinskienė;
  • Vilniaus mokytojų namų Žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“, vadovė Vitalija Brazaitienė;
  • Kauno mišrus choras „Saluto“, vadovė Ramutė Štreimikytė;
  • Kiti dalyviai ir atlikėjai.

20.00 Vakaronė Karininkų Ramovėje