Category Archives: Bendra

Edukacinė programa šeimoms „LIETUVIŲ TAUTINIS KOSTIUMAS. KAS TAI?“

Lietuva XXI amžiuje – šiuolaikiška, moderni, išlaikiusi tautos kultūrinius ypatumus valstybė. Įvairios kaimynų ir Vakarų Europos kultūrinės ir politinės įtakos Lietuvą veikė, tačiau jos savastis išliko – Lietuva susiformavo kaip unikali etninė grupė, su savita kultūra, tradicijomis ir papročiais. Šiandien mūsų kraštas santykinai padalytas į penkias skirtingas, tačiau turinčias bendrumų etnografines dalis: Mažąją Lietuvą, Žemaitiją, Aukštaitiją, Dainavą arba Dzūkiją ir Sūduvą, XIX a. pab. – XX a. pradžioj pradėtą vadinti Suvalkija. Šios Lietuvos etnografinės dalys dabar vadinamos etnografiniais regionais. Pats seniausias iš visų penkių regionų – Sūduva.

Siekdamas atkreipti dėmesį į etnografinių regionų kultūrinius ypatumus, išlaikyti juos ir mūsų amžiuje, Lietuvos Respublikos Seimas 2015-sius paskelbė Etnografinių regionų metais. Kauno rajono muziejus, Etnografiniams metams paminėti, sukūrė edukacinę programą šeimoms „Lietuvių tautinis kostiumas. Kas tai?“. Šių užsiėmimų metu galima bus sužinoti kokiam etnografiniam Lietuvos regionui priklausė tavo seneliai, tėvai ir kas šiandien esi tu. Kokius drabužius XIX–XX a. pr. dėvėjo žmonės Lietuvos kaimuose ir miesteliuose. Programos dalyviai bus supažindinami su merginų ir moterų tautiniais kostiumais, sukurtais pagal XVIII a. pab. – XX a. pr. šventinius kaimo moterų drabužius.

Pilietinė akcija moksleiviams ir studentams
„LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ IR KAUNO RAJONAS“

Kauno rajono muziejus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-osioms metinėms paminėti ir jaunimo organizacijų iniciatyvą palaikyti, parengė specialią edukacinę programą „Lietuvos nepriklausomybė ir Kauno rajonas“.

Muziejus, atsiliepdamas į Lietuvos moksleivių sąjungos, Lietuvos mokinių parlamento iniciatyvą, palaikomą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijos, dalyvauja pilietinėje akcijoje „Lietuvai ir man“. Mokiniams, studentams ir asmenims (nepriklausomai nuo amžiaus), ryšėsiantiems trispalvę draugystės apyrankę, sudaro galimybę 2015 m. vasario 10 d. – kovo 11 d. nemokamai lankyti Kauno rajono muziejų, įsikūrusį Raudondvario pilyje.

Kauno rajonas užima išskirtinę vietą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kelyje, nes 1991 m. sausio 13-ąją, okupantams užėmus televizijos bokštą Vilniuje, pirmoji žinia į pasaulį apie kruvinus okupantų veiksmus Lietuvos sostinėje, pasklido iš Juragių ir Sitkūnų radijo ir televizijos retransliacijos stočių, kurios yra Kauno rajone. Kaip vystėsi tolimesni Nepriklausomybės atkovojimo istorijos įvykiai būtent čia ir, kaip abiejų radijo ir televizijos retransliavimo stočių gynimo veiksmus organizavo šių vietovių vietos Sąjūdžio grupės, seniūnijos ir Kauno rajono savivaldybė, papasakosime Kauno rajono muziejuje.

Kauno rajono muziejus yra įsikūręs Raudondvario pilyje, kurios bokšte 1988 m. lapkričio 13 d. buvo iškelta pirmoji Kauno rajone trispalvė vėliava. Yra išsaugota šio įvykio, Juragių ir Sitkūnų radijo ir televizijos retransliacijos stočių apsaugos ir gynybos, pilietinių akcijų akimirkų istoriografinė medžiaga, kurią ir pristatysime Lietuvos jaunimui. Pilies bokšte, edukacinėje patalpoje, aplankiusieji muziejų, turės galimybę nusipinti trispalvę apyrankę. Medžiagomis, reikalingomis apyrankei pinti, aprūpins muziejus nemokamai.

Kauno rajono muziejus laukia visų, norinčių sužinoti apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kovas Kauno rajone, o Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-ąsias metines su Lietuvos jaunimu paminėti kitaip.

Norėdami dalyvauti šioje akcijoje ir Kauno rajono muziejaus parengtoje edukacinėje programoje, prašome registruotis iš anksto

el. paštu: krmuziejus@gmail.com arba telefonais: (8 ~37) 44 96 01; 8 612 53 314

 LR AT 1991-01-13_4