Honoratai Ivanauskienei skirto Lietuvos Nepriklausomybės medalio liudijimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Nepriklausomybės medalio, skirto Ivanauskienei Honoratai, liudymas.
Dokumento dydis – 250×330 mm.
Originalas saugomas Kauno rajono muziejaus padalinyje Tado Ivanausko Obelynės sodyboje-memorialiniame muziejuje. Neinventorintas archyvas.

Nepriklausomybės medalis buvo įsteigtas pažymėti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 10-metį. Idėjos pradžioje šis medalis buvo vadinamas „Lietuvos nepriklausomybės atgijimo medaliu“. Jam sukurti pakviestas žinomas to meto skulptorius Juozas Zikaras, kuris medalio averse panaudojo savo skulptūros „Laisvės angelas“ atvaizdą. Liudijimą sukūrė Vilius Jomantas. Apdovanojimo dokumentas buvo spausdinamas viena – juoda arba tamsiai pilka – spalva ir buvo 250×330 mm dydžio.

Šiuo garbės medaliu buvo apdovanojami asmenys už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę: knygnešiai, 1918 – 1920 nepriklausomybės karo dalyviai, Vyčio Kryžiaus kavalieriai, 1923 Klaipėdos sukilimo dalyviai, asmenys, 1918 – 1919 metais pradėję dirbti naujos valstybės administracijoje ir pan. Nors medalis buvo skirtas žemesnio rango pareigūnams, jį gavo ir žinomi valstybės bei visuomenės veikėjai, generolai, aukšti dvasiškiai (pvz., Juozas Tumas-Vaižgantas). Juo simboliškai buvo pagerbti ir valstybės vadovai. 

Nepriklausomybės medalio gamyba rūpinosi Krašto apsaugos ministerija. 1928 m. vasario 28 d. buvo paskelbtas konkursas, kurį laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi šveicarų kompanija „Huguenin Freres“. 1928 m. balandžio mėnesį prezidentūra patvirtino medalio modelį, o jau gegužės 5 d. į Kauną traukiniu atvyko pirmoji 30 tūkstančių medalių partija. Tiesa, keblumų iškilo muitinėje. Kauno muitinė be muito sutiko praleisti tik 15 tūkstančių medalių, o už kitus pareikalavo sumokėti 1125 litus. Derybose buvo pasiektas kompromisas ir muito mokestis sumažintas iki 125 litų. Viso buvo pagaminta 50 tūkstančių medalių, iš kurių apie 34 tūkstančiai išdalinti.

Medalis buvo įteikiamas Respublikos prezidento vardu. Tačiau apdovanojimo liudijimas pasirašinėjamas tos ministerijos vadovo, kurio sistemoje apdovanotasis dirbo. Honoratai Ivanauskienei medalį skyrė Krašto apsaugos ministerija. Tai patvirtina reljefinis Krašto apsaugos ministerijos anspaudas ir Krašto apsaugos ministro generolo leitenanto Teodoro Daukanto (1884-1997) bei generalinio štabo pulkininko, vyriausiojo štabo viršininko Povilo Plechavičiaus (1890-1973) parašai.

Nepriklausomybės medaliu buvo apdovanojama nuo 1928 iki 1940 metų. Daugiausia medalių išdalinta pirmais metais. 

Muziejuje saugomi du Nepriklausomybės medalio liudijimai – Honoratos Ivanauskienės ir prof. Tado Ivanausko, tačiau medalis išlikęs tik vienas.

Medžiagą parengė muziejininkė Asta Venskienė.

Naudota literatūra: Kavaliauskas, Vilius. Už nuopelnus Lietuvai (I dalis). Vilnius: Vaga, 2001. 507p.