Išleista istorinė apybraiža apie tarpukario Kauno inteligentę Honoratą Ivanauskienę

Danutės Vailionytės-Narkevičienės, garsaus Lietuvos botaniko prof. Liudo Vailionio dukros, šeimos, Eleonoros Vaidelytės-Baltuškevičienės, prof. Tado Ivanausko įdukros, pastangomis, Lietuvių fondo ir Kauno rajono savivaldybės dalinio finansavimo lėšomis, šių metų liepos mėnesį išleista Danutės Vailionytės knyga „Honorata“. 

Tai autentiškas pasakojimas ir paliudijimas apie gamtininko Tado Ivanausko žmoną, tarpukario inteligentę, visuomenės veikėją, Honoratą Ivanauskienę. Knyga gausi pasakojimų apie tarpukario inteligentijos gyvenimą Kaune, Lietuvoje ir Ivanauskų sodyboje pakaunėje, Obelynėje.  

Ivanauskienės krikšto dukra D. Vailionytė–Narkevičienė į knygą sudėjo daug unikalių nuotraukų, knygos herojės laiškų, kuriuose atspindimas tuometinis Ivanauskų šeimos ir Lietuvos visuomenės gyvenimas. Čia galima surasti detalių apie tarpukario inteligentijos pomėgius, pramogas, veiklą.

Zigmas Kalesinskas

Maloniai kviečiame Jus 2017 m. rugpjūčio 17 d., ketvirtadienį, 17 val. į Danutės Vailionytės knygos „Honorata“ pirmąjį pristatymą. Renginyje dalyvaus knygos autorė, H. Ivanauskienės krikšto dukra, D. Vailionytė ir prof. Tado Ivanausko įdukra Eleonora Baltuškevičienė.

Dalinamės knygos „Honorata“ pristatymo nuotraukomis. Džiaugiamės labai šiltu ir įdomiu renginiu ir visais jame dalyvavusiais.

D. Stankevičiaus nuotraukos.