Honoratai Paškauskaitei išduotas „Liudijimas“, leidžiantis dirbti „Namų mokytoja“

Honoratai Paškauskaitei išduotas „Liudijimas“ patvirtinantis, kad jai leidžiama dirbti „Namų mokytoja“.
Aukštis x plotis – 21,5×34,7 cm.
Originalas saugomas Kauno rajono muziejaus padalinyje T. Ivanausko Obelynės sodyboje.
Inventorinis numeris TIMM GEK 8.

XX a. pradžioje carinės Rusijos imperijoje moterų švietimas, ypač aukštasis išsilavinimas, nesulaukė deramo valdžios dėmesio. Tačiau Juozas ir Antanina Paškauskai siekė, kad jų vaikai, tiek sūnus, tiek dukros, įgytų išsilavinimą. Honorata Paškauskaitė (būsima Ivanauskienė) baigė mergaičių pradinę mokyklą, kuri buvo įsikūrusi prie Romos katalikų Šv. Kotrynos Aleksandrietės bažnyčios Sankt Peterburge. Vėliau tęsė mokslus pensionate bei Kilmingųjų mergaičių institute. Honoratai patiko mokytis, ji svajojo ir apie aukštąjį mokslą, tačiau nepalankiai susiklosčius šeimos aplinkybėms teko rinktis „Namų mokytojos“ (guvernantės) darbą.

Remiantis įrašu „Liudijime“, Honoratai Paškauskaitei pateikus prašymą tapti „Namų mokytoja“ bei reikiamus dokumentus, 1906 m. jai buvo leista laikyti egzaminus. „Liudijime“ pažymima, kad Honorata parodė geras aritmetikos žinias. Be to, stebint egzaminatoriams, papildomai pravedė sėkmingą bandomąją pamoką „Supratimas apie trupmenas“. 1912 m. liepos 21 dieną Honorata Paškauskaitė gavo dokumentą, leidžiantį mokyti vaikus jų namuose ir taip prasidėjo jos ilgametė pedagoginė karjera.

Medžiagą parengė muziejininkė Asta Venskienė.

Naudota literatūra: Vailionytė, Danutė. Honorata. Kaunas: UAB „ARX reklama“. 2017.