interreg

Projektas „Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: paveldo sodų turas“.

Kauno rajono muziejus, kartu su penkiais partneriais iš Lietuvos ir Latvijos 2017 m. balandį, pradėjo įgyvendinti projektą „Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: paveldo sodų turas“.

Projektas orientuotas į augantį susidomėjimą senosiomis sodo augalų veislėmis ir jų perdirbimo produktais, kaip gamtiniu ir kultūriniu paveldu. Atsižvelgiant į tai, kad ši turistinį potencialą turinti sritis nėra išplėtota, pagrindinis projekto tikslas – padidinti autentiškų kolekcijų patrauklumą ir prieinamumą.

Mokslinių institutų, kaimo turizmo asociacijų ir muziejų kompetencijos projekte sujungiamos, kad pasiektų įvairias tikslines grupes: visuomenę, nacionalines ir tarptautines turizmo firmas, valdžios institucijas, lavinimo įstaigas ir įmones. Projekto metu bus sukurtas naujas turizmo produktas – „Paveldo sodai“:

  1. Senieji vaisių ir daržovių produktų receptai bus pritaikyti šiuolaikiniams reikalavimams.
  2. Maršrutai su produktų demonstravimu padidins turistų skaičių ne sezono metu.
  3. Bus sukurtas Paveldo sodų žemėlapis su dviračių ir automobilių maršrutais, įtraukiamas įvairių paslaugų paketas (maitinimas, nakvynė, lankytini objektai).
  4. Projekto metu bus atnaujinti kultūrinio ir gamtinio paveldo objektai, istorinis sodas pasodintas Rundalės dvaro muziejuje Latvijoje, atnaujintas Kauno rajono muziejaus Tado Ivanausko Obelynės sodas Kauno rajone.
  5. Numatoma išleisti dvi brošiūras ir bukletus projekto rezultatų sklaidai ir informacijai apie gamtinio ir kultūrinio paveldo objektus Latvijoje ir Lietuvoje, jų istorinę vertę, būtinybę išsaugoti istorinius sodininkystės objektus.

Projekto pradžia 2017–01–04; Projekto pabaiga 2019-03-31.

Projekto biudžetas – 830 733,23 Eur.

Iš jų ERPF lėšos  –  706 123,23 Eur

Šis informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio teksto turinį atsako BĮ „Kauno rajono muziejus“. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

http://latlit.eu/

www.europa.eu

obelynes lankst liet

obelynes lankst angl