J. T. Vaižganto „Broliai Juškos – Juškevičiai“

Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus dalijasi, kad 1990 m. sausio 7 d. pirmą kartą peržengus būsimo brolių Juškų muziejaus slenkstį darbuotojai suprato, kad teks medžioti senus laikus menančius daiktus. Beveik tris mėnesius visos pastangos buvo bergždžios, kol balandžio 7 d. nesutiko garsiosios Babtų muziejaus kūrėjos – Marijos Markauskienės. Po trumpos pažinties, skvarbiai pažvelgusi į akis, pasakė, kad nori kai ką padovanoti. Netrukus delne buvo mažutė, laiko išbandymų paženklinta knygelė – 1924 m. Kaune, „Vaivos“ bendrovės išleistas J. T. Vaižganto Vytauto Didžiojo universitete skaitytas paskaitas „Lietuvių literatūra rusų raidėmis“ ir „Broliai Juškos – Juškevičiai“.
Dar daugiau nuostabos sukėlė titulinis puslapis, paženklintas tarpukario Vilkijos viešosios bibliotekos antspaudu. Taigi, šis leidinys tapo pirmuoju Juškų namelio eksponatu (AJJEKM, Inv. Nr. 1, K 1) ir savotišku simboliu – kasmet, daugiau nei 30 metų, balandžio 7 d. švenčiame muziejaus gimtadienį.
Įdomi ir knygelės kelionė istorija – po 1926 m. ji „apsistojo“ Vilkijos viešojoje valstybinėje bibliotekoje. Pirmuosiuose puslapiuose esantis antspaudas „Vl. Stoškaus knygynas Nr………“ byloja apie naują šeimininką. Kitu metu „nukeliauja“ į Karalgirio kaime buvusius Vaidotų namus. 1972 m. X b klasės moksleivis Juozas Radzevičius ją perdavė mokytojai Marijai Markauskienei, o dabar, jau daugiau nei 33 m., ji puošia Juškų namelį.