RENGINIAI IR PARODOS A. IR J. JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUJE

2019 m. GRUODŽIO mėn.:

  • Spalio 22 – gruodžio 19 d. Birutės Demkutės tapybos ir grafikos darbų paroda „Dievo namai“.
  • Gruodžio 15 d., 15 val. Koncertas – knygos „Sutartinių audos“ pristatymas. Daiva Vyčinienė ir jos vadovaujama sutartinių grupė „Trys keturiose“ (Vilnius).

 

Birutė Demkutė „Dievo namai“

Birutė Demkutė gimė 1924 m. spalio 15 d. Vilniuje. 1931 m. kartu su tėvais persikėlė gyventi į Kauną, bet mokėsi Jurbarko gimnazijoje kur susipažino su Tėvais Saleziečiais. Okupacija ir II Pasaulinis karas sužlugdė Birutės Demkutės svajonę tapti seserimi saleziete, tačiau ir pogrindžio sąlygomis ji slapta bendravo su kunigais saleziečiais, išblaškytais po visą Lietuvą, o ypač su kun. Antanu Skelčiu. 1944–1945 m. gyveno Saleziečių namuose Vytėnuose, kartu su seserimis salezietėmis iš Lenkijos. 1946–1951 m. mokėsi KTDI grafikos specialybės. 1948–1952 m. dirbo dailininke Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje, 1952-1954 m. – Vilniaus valstybinio dailės instituto laborantė, 1954-1957 m. – Politinės ir mokslinės literatūros leidyklos dailininkė. Nuo 1957 m. dirba kūrybinį darbą. Nuo 1952 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Sukūrė įsimintinų peizažų, portretų, ekslibrisų. Mėgiamiausios technikos – lino ir medžio raižiniai. Iliustravo daugiau nei 30 knygų. Iliustracijose dažniau nei estampuose dailininkė pavartoja spalvas – jos gyvos, ryškios, kontrastingos. Dekoratyvumu, piešinio apibendrinimu, stilizuoto ornamento panaudojimu kūryba turi sąsajų su liaudies grafikos tradicijomis. Dailės parodose dalyvauja nuo 1952 m. Surengė keletą personalinių parodų, dalyvavo daugelyje respublikinių ir visasąjunginių dailės parodų, dirbo kaip organizatorė ir dalyvavo 1954 m. Lietuvių literatūros ir meno dekadoje Maskvoje, dalyvavo daugelyje grupinių lietuvių dailės parodų užsienyje: Lenkijoje (1957, 1962, 1966), Čekoslovakijoje (1960–1965), JAV (1963), Anglijoje (1963), Belgijoje (1964) ir kt. 2000 m. kūriniai eksponuoti retrospektyvinėje lietuvių dailininkų 7-8 deš. vaikiškų knygų iliustracijų parodoje Vilniuje. Savarankiškai išmokusi kelias užsienio kalbas, bei vertimo praktiką įvaldžiusi, ji vertė ir mašinėle spausdino religinio bei filosofinio turinio knygas. Taip Lietuvos tikinčiuosius ir inteligentiją galėjo pasiekti bent maža dalis teologinės ir filosofinės literatūros. Būtent Birutei Demkutei tuometinis Vilniaus arkivyskupas Juozas Audrys Bačkis patikėjo Katalikų Bažnyčios Katekizmo vertimą.
1981 m. Rumšiškėse Birutė slapta sudėjo savo vienuolinius įžadus į kun. Jono Žemaičio SDB rankas. Nuo 2001 m. gyveno Palemono seserų saleziečių namuose. Mirė 2017 m. gruodžio 19 dienos vakarą eidama 94-uosius metus.

*
Sudaryta iš tekstų paskelbtų internetinėse svetainėse „selezietes.lt“ ir „ldsajunga.lt“.