Karjera

Kauno rajono muziejus kviečia muziejininką (-ę) dirbti prof. Tado Ivanausko Obelynės sodyboje-memorialiniame muziejuje.

✔️ Pareigybės lygis – A2, pareiginis koeficientas 0,72–1,25 priklausomai nuo išsilavinimo ir patirties.
✔️ Darbas pilnu etatu, III–VII, 9–18 val.;
✔️ Pareigybės paskirtis – užtikrinti eksponatų apsaugą, apskaitą, saugojimą ir sklaidą, atsakyti už muziejinės srities strateginių planų įgyvendinimą. Į muziejininko pareigas įeina edukacijų ir ekskursijų vedimas, lankytojų aptarnavimas, mokslinių straipsnių rengimas ir dalyvavimas tarptautinėse konferencijose;
✔️ Ne žemesnis nei bakalauro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilygstantis išsilavinimas.

REIKALAVIMAI:
✔️ Taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu bei turėti dar vienos kalbos įgūdžių;
✔️ Gebėti atlikti veiksmus, susijusius su priimtų saugoti archeologinę, istorinę, meninę, religinę, etnografinę, mokslinę, techninę, memorialinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių autentiškų eksponatų apsauga, apskaita ir saugojimu;
✔️ Gebėti analizuoti ir apibendrinti mokslinę tiriamąją informaciją moksliniams tyrimams;
✔️ Būti atsakingam, žingeidžiam, komunikabiliam, kūrybiškam;
✔️ Išmanyti dokumentų rengimo ir lietuvių kalbos kultūros reikalavimus;
✔️ Turėti organizacinių gabumų, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, pristatyti savo veiklą, galėti aiškiai pateikti informaciją žodžiu ir raštu;
✔️ Būti atviram naujovėms ir pokyčiams.

KĄ SIŪLOME:
✔️ Pozityvų kolektyvo palaikymą pirmomis dienomis ir visada, kai reikės ateityje;
✔️ Įvairias su muziejininko pareigybe susijusias veiklas, užtikrinančias įvairovę;
✔️ Palaikymą ir galimybes įgyvendinti su muziejaus veikla susijusias idėjas.

KONTAKTAI:
Zigmas Kalesinskas
Kauno rajono muziejaus direktorius
Tel.: +370 69958050
El. p. krmuziejus@gmail.com