MOTETŲ VĖRINYS JUOZUI NAUJALIUI

Plakatas_MOTETU VERINYS_raudondvaris

Lietuvių muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-ojo gimtadienio išvakarėse, chorinės ir sakralinės muzikos mylėtojus pasitiks unikalus koncertas „Motetų vėrinys“. Juo norima atsigręžti į lietuvių kompozitoriaus, choro dirigento bei vargonininko Juozo Naujalio asmenybę, sukūrusio daug religinio turinio kūrinių. Pirmasis šio ciklo koncertas vyks šių metų kovo 10 d. 14.00 val. Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje, kurioje Juozas Naujalis dar vaikystėje pradėjo savo kaip muziko kelią.

Vienas sėkmingiausių polifoniškai plėtotų Juozo Naujalio žanrų buvo motetai. Sukurta 14 motetų lotynų kalba ir sudėtinga, tačiau itin vertinga meniniu požiūriu giesmė „Verkit, aniuolai“, kuri nėra dažnai atliekama chorų programose. J. Naujalio sakralinė chorinė ir vargoninė muzika kompozitoriui gyvam esant pasklido už Lietuvos ribų, buvo spausdinama Lenkijoje, Vokietijoje, JAV, o už „Missa pro defunctis“ S. Moniuškos konkurse J. Naujalis pelnė pirmąją premiją.

Koncerto programoje „Motetų vėrinys“ J. Naujalio autentiški motetai persipins su dabarties lietuvių kompozitorių naujai sukurtais motetais. Siekiant koncerto tembrinės įvairovės, greta partitūrų mišriam chorui nuskambės ir kompozicijos lygiems balsams, o taip pat – specialiai šiai programai aranžuoti keli J. Naujalio vargoniniai preliudai trombonų kvartetui bei specialiai J. Naujalio metams sukurta kompozitorės Zitos Bružaitės kompozicija „Fanfaros patriarchui“. Tokiu būdu koncertas įgaus išskirtinę dramaturgiją – J. Naujalio motetus keis lietuvių autorių kūrinių premjeros lygiems balsams arba mišriam chorui, o jas – fanfarinis pučiamųjų instrumentų skambesys. Į motetų vėrinio idėją atsiliepė būrys lietuvių muzikos autorių, gyvenantys ir kuriantys Lietuvoje ir už jos ribų, tai: Jūratė Baltramiejūnaitė, Diana Čemerytė, Dalia Kairaitytė, Algirdas Martinaitis, Vytautas Miškinis, Giedrė Pauliukevičiūtė, Alvidas Remesa, Vaida Striaupaitė-Beinarienė, Donatas Zakaras. Šis koncertas – svarbus chorinės muzikos premjerų įvykis, nusilenkiantis iškiliam lietuvių kompozitoriui ir pakiliam Lietuvos tautinio atgimimo laikmečiui.

Koncerto programą ir naujų kūrinių premjeras atliks šiemet savo kūrybinės veiklos 45–ąsias metines minintis Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Tomas Ambrozaitis), profesionaliai interpretuojantis įvairių epochų sakralinės muzikos kūrinius, taip pat – trombonininkų kvartetas: Albinas Gražulis, Linas Skučas, Vaidas Andriuškevičius, Gintautas Kubilius. Programą pristatys ir įdomias Juozo Naujalio bei šių dienų kūrėjų sąsajas apžvelgs muzikologė Dainora Merčaitytė.

„Motetų vėrinys“ – tai trečias VšĮ „Iš arti“ organizuojamas projektas, susijęs su sakralinės muzikos turiniu. Anksčiau šios įstaigos įgyvendintais projektais „Voces ex animo“, „Muzika Dievo namams“ buvo taip pat įvairiais pjūviais plėtojamos sakralinės muzikos temos. Pirmasis projektas skyrė dėmesį chorinėms giesmėms, antrasis – solistams ir vargonams. Įgyvendinant tokio pobūdžio projektus aktyviai dalyvauja Lietuvos kompozitoriai, kurių naujos kompozicijos pasklinda bažnyčiose, tapdamos chorų ir solistų repertuaro dalimi.

Projekto partneris Kauno rajono muziejus.

Dalijamės įvykusio koncerto akimirkomis. Fotografijų autorius Donatas Stankevičius.