Atsisveikiname su Marija Markauskiene

1926 09 10 – 2018 03 12

Marija Markauskienė

Sau į kelią neėmiau aš nieko,

Viskas Jums, brangieji mano, lieka…

Tokiais poeto Just. Marcinkevičiaus žodžiais, jei dar galėtų, atsisveikintų babtiškių gerbiama ir mylima mokytoja, kraštotyrininkė Marija Markauskienė.

Marija Markauskienė (Kereševičiūtė) gimė 1926 m. rugsėjo 10 d. Vincentavos kaime (dabar Kėdainių raj.) ūkininkų šeimoje. Būdama jauniausias vaikas šeimoje, ji patyrė didelę tėvų meilę ir globą. Mokėsi Daukšių, Čekiškės pradinėse mokyklose, vėliau – Vilkijos ir Krakių gimnazijose. 1945 m. baigusi pastarąją, pasirinko pedagogės kelią ir dirbo Ariogalos pradinėje mokykloje. Nuo 1946 m. rugsėjo 1d. iki pedagoginio darbo pabaigos M. Markauskienė dirbo Babtų vidurinėje mokykloje (dabar gimnazija) istorijos mokytoja. Gyvendama ir dirbdama Babtuose ji pamilo šį kraštą ir jo žmones – čia sukūrė šeimą, užaugino du sūnus, sulaukė vaikaičių. 1955 m. Vilniaus pedagoginiame institute neakivaizdiniu būdu įgijo istorijos mokytojos specialybę. 1962–1964 m. dirbo direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams, 1948–1962 m. buvo Kauno rajono istorijos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė. Už nuopelnus švietimo srityje 1975 m. M. Markauskienei suteiktas Nusipelniusios mokytojos garbės vardas.

1958 m. mokytoja pradėjo kurti mokyklos kraštotyros kampelį, kuris 1964 m. buvo pripažintas visuomeniniu, o 1986 m. jam suteiktas liaudies muziejaus vardas. Muziejuje mokytoja dirbo iki 2002 m. Pradedant 1963 m. ji dalyvavo visuose Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos suvažiavimuose, vadovavo šios draugijos Babtų skyriui, paskelbė per dešimtį straipsnių paminklosaugos ir kraštotyros tema periodikoje ir knygose. 1981m. buvo išrinkta Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos garbės nare. Dirbdama kraštotyrinį darbą kartu su bendraminčiais parengė 5 tomų rankraštį „Babtų apylinkės istorija“. Mokytoja M. Markauskienė su džiaugsmu pasitiko atgimimą ir ta proga parengė bei išleido knygą „Babtai istorijos vingiuose“, taip įprasmindama Babtų 600 m. jubiliejų. Jau būdama garbingo amžiaus M. Markauskienė aktyviai talkino rengiant monografiją „Babtai“ (Versmė, Vilnius, 2017).           

1997 m. Lietuvos respublikos Prezidento dekretu M. Markauskienė už nuopelnus Lietuvai apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino pirmojo laipsnio medaliu. 2009 m. vasario 15 d. Kauno rajono savivaldybė už krašto istorijos saugojimą ir pristatymą M. Markauskienę apdovanojo antrojo lygio Garbės ženklu.

Per savo pedagoginės ir šviečiamosios veiklos metus M. Markauskienė daug prisidėjo saugodama Babtų miestelio ir jo apylinkių istorinį bei kultūrinį palikimą, puoselėdama tradicijas, skatindama humaniškus santykius. Ji išugdė ir išleido į gyvenimą daugybę mokinių, kraštotyrininkų, kuriems perdavė meilę gėriui, žmogui, gimtinei ir jos istorijai.

Atsisveikiname su Marija Markauskiene babtiškių žodžiais: „Jūs istoriją ne rinkote, Jūs ją kūrėte, kūrėte iš mūsų, iš miestelio bendruomenės ir niekad neleidote pamiršti baltos herbo burės, šimtmečių, kurie nuolat žvelgia į mus tikrindami didžiąją žmonijos kelionę. O nuostabiausia, kaip visu tuo mokėjote dalytis. Dalytis su jaunąja karta, dalytis su visais, – leisti prisiliesti prie praeities, susižavėti istorija, atskleisti seno kardo prisiminimus“. Po ilgos kelionės lai būna Jūsų poilsis ramus.

Sunkus liūdesio šešėlis apgaubė visus, pažinojusius Mokytoją. Nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius ir liūdime kartu su jais.

Markauskienė pašarvota Babtų šarvojimo salėje prie bažnyčios, laidotuvės trečiadienį 12 val. Laidojama Babtų kapinėse.

Trumpametražio dokumentinio filmo „Karalių pasaka“ pristatymas KRM Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje

2018 m. kovo 11 d. (sekmadienį), 16.00 val., kviečiame į VDU Romo Sakadolskio medijų laboratorijos studentų sukurto trumpametražio dokumentinio filmo „Karalių pasaka“ pristatymą, kuris vyks KRM Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje. Dalyvaus: filmo kūrėjai ir Daivos Bradauskienės vadovaujamas VA folkloro ansamblis „Kupolė“.

karaliu_pasaka

Trumpametražis dokumentinis filmas „Karalių pasaka“ pristato minčių, pozicijų ir svarstymų įvairovę, galimybę dialogui (polilogui) apie Ją. Mielas, kritiškas ir viltingas filmas kviečia žiūrovą prisijungti prie polilogo ir kartu ieškoti atsakymų.

Savų atsakymų ieškoti padeda filmo herojai. Dokumentiniame filme kalba trylika pašnekovų: architektas Audrys Karalius, režisierius Vidas Bareikis, menininkė ir visuomenės veikėja Bella Shirin, keleivinio lėktuvo pilotė Lina Malakauskaitė, poetas ir eseistas Kęstutis Navakas, krepšinio komandos kapitonas Paulius Jankūnas, odontologė Eglė Vindašiūtė-Narbutė, kunigas vienuolis Julius Sasnauskas, žaidimų kultūros turinio kūrėjas Darius Kniūkšta, muziejininkas Justinas Stonys, VDU profesorius Liudas Mažylis, muziejininkas Arūnas Sniečkus bei dainų autorius ir atlikėjas Domantas Razauskas.

Filme taip pat prabyla Ryčio Zemkausko balsas, įgarsinantis filmo manifestą.

Filmą kūrė kūrybinė grupė „Cechas“: Žygimantas Menčenkovas, Marius Skukauskas, Lukas J. Bižys, Karolina Dauparaitė, Rūta Grumadaitė, Kristina Šedytė, Austėja Vasiliauskaitė, Raminta Jankūnaitė ir Laisvūnas Karvelis.

VDU Romo Sakadolskio medijų laboratorijos studentų darbas. Laboratorijos tikslas suburti įvairių krypčių studentus, kurie nori plėtoti savo audiovizualinius įgūdžius.

Po peržiūros vyks diskusija, filmo aptarimas.

Filmas sukurtas Istorinės Prezidentūros Kaune šimtmečio parodai, skirtas paminėti atkurtos Lietuvos valstybės 100-metį.

A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje buvo paminėtas atkurtos Lietuvos valstybės 100-metis.

Fotografijų, dokumentų, leidinių ir kitų Vilkijos praeities liudininkų paroda Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje, Vilkijoje

„Atkurtai Lietuvos valstybei – 100“ (Vilkija 1919–1940 m.)

Parodoje rodomos fotografijos ir dokumentai iš A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus rinkinių.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, protėvių šauksmo pabudintų žmonių būrelis 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Savanoriai kovėsi su nedraugais. Tuo laikotarpiu Vilkijos kunigas Stanislovas Bačkis su parapijiečiais pastatė naują mūrinę neogotikinę bažnyčią, Jonas Beleckis su bendražygiais subūrė pirmą Vilkijos savivaldos tarybą, Lietuvoje ir Vilkijos krašte kūrėsi „Pavasarininkų“, „Angelaičių“ moterų organizacijos. Itin didele narių gausa išsiskyrė Vilkijos šaulių būrys. 1920 m. Vilkijoje buvo pastatyta nauja mokykla. Vieni Vilkijos krašto žmonės plušėjo statydami naujus pastatus, kiti – gausindami savo žemės derlių. Šiuo laikotarpiu suklestėjo ir Tallat-Kelpšų ūkis (jis tampa pačiu pažangiausiu to meto Lietuvoje).Sprendžiant iš gausios spaudos ir knygų leidybos, tuo laikotarpiu, Vilkijos žmonės labai daug skaitė. Žurnalų, laikraščių ir knygų gausa muziejuje tai dar kartą patvirtina. Kunigo Stanislovo Bačkio, mokyklų vadovų A. Vokietaičio, S. Aksamitausko, P. Baublio ir kitų šviesuolių vedini vilkijiečiai būrėsi į chorus, statė spektaklius, sodino miškus. Dabartinio muziejaus pastate visiems atvėrė duris Olės ir Adrijano Fiodorovų literatūrinė svetainė. Čia lankėsi Antanas Žmuidzinavičius, Vincas Mykolaitis-Putinas, Salomėja Nėris, Ivanas Buninas ir daugybė kitų žymių žmonių. Ir jeigu tuo metu Vilkijoje nebūtų gyvenęs laikrodininkas ir fotografas M. Gudzevičius, šiandien negalėtume džiaugtis tokiu gausiu senos fotografijos rinkiniu. Jo palikimą papildė ir kitas fotografas – V. Uždavinys. Visi kartu Jie statė pamatą mums. O dabar jie šioje parodoje žvelgia į mus savo gyvomis akimis iš senų fotografijų, byloja rašytais žodžiais iš senų dokumentų ir kviečia susitikti bei prisiminti. Kviečiame ir mes.

Vasario 17 d. (šeštadienį), 16 val. pristatysime Jums šią parodą, o Rimantas Jaruškevičius (iš Šilutės) atskleis mus visus jungiančios kalbos paslapčių.
Paroda veiks iki kovo 16 d. Parodą uždarys rašytojas, poetas ir režisierius Vytautas V. Landsbergis.

Arūnas Sniečkus

KAUNO RAJONO MUZIEJUS EKSPONUOJA UNIKALŲ J. NAUJALIO RANKRAŠTĮ IR DAIKTUS 

kompozitoriaus-juozo-naujalio-rankrasciai

Nuo 2018 m. vasario 13 d. Juozo Naujalio ekspozicijoje jau galima pamatyti ne tik autentiškus kompozitoriaus daiktus, kuriuos muziejui padovanojo J. Naujalio anūkė Rasa Laurinaitienė, bet ir 2017 m. atrastą unikalių rankraščių, nuotraukų ir gaidų sąsiuvinių rinkinį. 

Dalinamės straipsniu apie naujų eksponatų pristatymą ir džiaugiamės žiniasklaidos dėmesiu iškiliai Lietuvos asmenybei – Juozui Naujaliui.

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/kauno-rajono-muziejus-eksponuoja-unikalu-j-naujalio-rankrasti-ir-daiktus-1104-925450#_