PAJUSK KAUNO REGIONĄ

Nuo gegužės 1 d. startavo kelionių žaidimas „Pajusk Kauno regioną“, skatinantis keliautojus pažinti Kauno regiono turizmo objektus remiantis 5 pojūčiais.

Juozo Naujalio 150-ųjų gimimo metinių proga Kauno Petrašiūnų kapinėse apsilankė J. Naujalio anūkė Rasa Laurinaitienė su šeima.

Donato Stankevičiaus nuotraukos.

A. IR J. JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUJE – PARODA JUOZAPINĖS

1990 m. Vilkijoje, besikuriančiame Antano Juškos memorialiniame muziejuje susibūrė grupė menų mylėtojų. Viena jų, šviesios atminties Vilkijos vidurinės mokyklos dailės mokytoja Dalia Bartaševičiūtė-Kalesinskienė, pasiūlė rengti bendras Vilkijos krašto menininkų parodas, kurias, bendru sutarimu, paskyrėme Vilkijos globėjui Šv. Juozapui. 1992 m. įvyko I-oji paroda „Juozapinės“. Deja, 1996 m. gegužės 12 d. Dalia „paliko“ vis dar žydinčius sodus. Ilgainiui užgeso ir tradicija tapusios „Juozapinės“ parodos. Praėjusiais metais vilkijietės, dailininkės Aurelija Chamrovski ir Lina Matulionytė pasvajojo apie buvusios tradicijos atgimimą. Šia mintimi pasidalino su Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus rinkinių saugotoju Arūnu Sniečkumi ir štai… šių metų kovo 16 d. gausiai susirinkusiems žmonėms pristatėme VIII–ją parodą „Juozapinės“. Greta Dalios Bartaševičiūtės-Kalesinskienės tapybos darbų galite išvysti ir kelis itin žinomų menininkų darbus – Alfonso Ambraziūno „Valdovas“ ir „Paminklas M. K. Čiurlioniui“, Algimanto Stankevičiaus – Stankaus „Autoportretas“.
Aurelijos Chamrovski tapytas filosofas akylai žvelgia į žmones ir verčia sustoti bei pamąstyti apie … Atsisveikinę su filosofu toliau galime pasidžiaugti Gražinos Markevičienės tapytomis abstrakcijomis ir vytinėmis juostomis. Arūno Zalansko fotografija padovanoja dar kitą pasaulį. Mildos Šimanauskienės grafika tarsi atveria Rabindranato Tagorės „Sodų“ lapus.

Ši paroda – tarsi laiko mašina. Šuoliavimas iš vienos kūrybos pasaulio į kitą. Ji itin marga. Greta profesionalių menininkų darbų priglunda mėgėjų ir savamokslių tapytojų, tekstilininkų, skulptorių, fotografų kūriniai. Priglunda ir sušildo muziejaus parodų salės erdvę. Ant skrynios ir palubėse mirguliuoja Egidijos Jocienės velti margučiai. Dalios mokinių Editos Krasauskaitės, Linos Matulionytės, Rūtos Žemaitytės, Giedrės Beležentienės, Indrės Vozgirdaitės, Ritos Giedraitytės tapyba ir piešiniai. Stasio Bendžiūno, Audriaus Pužausko, Arūno Sniečkaus, Vytauto Bužausko, Lino ir Jono Saladžių medinukai įsigyvena tarp kitų kūrėjų darbų. Iš spalvų margumyno išnyra ir svečių darbeliai – Linos Matulionytės mokinukų Liudovica Sala, Chiara Bav, Giacomo Galazzi medžiai ir dramblys. Pajuokaudami tarėme, kad paroda – tarptautinė.

Aplankykite ir pajuskite su kokia pagarba visi mes prisiminėme žmogų, mokytoją, bičiulę… DALIĄ.

Paroda veiks iki 2019 m. balandžio 30 d.

Muziejaus rinkinių saugotojas A. Sniečkus

burst