DAILININKĖS SIMONOS JUŠKEVIČIŪTĖS TAPYBOS IR KOLIAŽO PERSONALINĖ PARODA

„SUGRĮŽUSI MŪZA“ BABTŲ KRAŠTOTYROS MUZIEJUJE

cof

Babtų kraštotyros muziejus pavasarį pasitiko spalvingai. Šių metų kovo 3 dieną muziejuje įvyko dailininkės Simonos Juškevičiūtės tapybos ir koliažo personalinės parodos „Sugrįžusi Mūza“ atidarymas. Renginį papuošė skaitovės Vilmos Urniežiūtės skaitiniai, Gustės Danauskaitės daina bei filosofijos magistrės Stasės Mickutės pasisakymai.

Parodos autorė Simona Juškevičiūtė – jaunos kartos dailininkė. Jos menas – labai jautrus, moteriškas, pilnas fantazijos, spalvų ir emocijų. Simona paveiksluose atvaizduoja savo sapnų vizijas. Ši paroda Babtų kraštotyros muziejuje Simonai yra pirmoji, tačiau bendrai jos paveikslų parodų surengta jau daugiau nei 30.

Simona Juškevičiūtė yra pasakiusi: „Tapyba yra tarsi sparnai sielai. Verta mokyti kitus patirti sielos skrydį“. Tad norintys išlaisvinti savo sielas skrydžiui kviečiami į Babtų kraštotyros muziejų aplankyti Simonos Juškevičiūtės parodos „Sugrįžusi Mūza“, kuri veiks iki balandžio 5 dienos.

 Kauno rajono muziejaus padalinio Babtų kraštotyros muziejaus rinkinių saugotoja Edita Gervinė

Keramikos iš Ascoli Piceno (Italija) paroda Šventasis Pranciškus – pasaulio globėjas „Tarp tradicijos ir modernybės“

Keramikos menas yra nuolatinis dialogas tarp tradicijos ir modernumo, jis skleidžiasi mūsų bendruomenėse ir atranda galimybių palikti konkrečių ženklų: tai patvirtina jau ketvirtąjį kartą vykstanti Ascoli Piceno bienalė. Būdama atvira pasauliui, palaikydama šį brangų mūsų meistrų darbą, gimusį iš žmonijos istorijoje įsišaknijusios modernybės, ji ir kitiems Italijos miestams, kurie puoselėja keramikos tradicijas, yra tapusi pavyzdžiu.

Praėjusiais metais bienalės tema buvo „Moteris“, o šiemet ji dedikuota Šv. Pranciškui ir jo veiklai – išryškinama pagarba gamtai, asmens ekologija, kurią šis šventasis nurodė kaip dvasinį kelią. Rinkdamasis medžiagas ir techniką, derindamas spalvas ir taip realizuodamas savo kūrinius, keramikas stato tiltus tarp praeities ir ateities, suteikdamas mūsų dabarčiai laiko ir savasties gylį.

Nepaisant praeityje gyvavusių teisinių nuostatų, rėmusių keramikų veiklą bei skatinusių tradicijos tęstinumą, šiuolaikiniai socialinės apsaugos bei mokesčių įstatymai vis dar nėra palankūs norintiems rimtai darbuotis ir turintiems galimybę perduoti savo sukauptas technines bei menines žinias jaunajai kartai. Šios švietėjiškos veiklos kliudymas, pasmerkia majoliką bei kitas amatų šakas išnykimui.

Tokios iniciatyvos, kaip jau ketvirtąjį kartą vykstantis keramikos bienalės konkursas, remiamas Ascoli Piceno savivaldybės, reprezentuoja vieną iš retų ir naudingų galimybių, leidžiančių išryškėti daugybės menininkų bei amatininkų talentui, kurie nepaisant nieko, vis dar tiki tuo, ką daro: Ascoli Piceno renginys sukviečia Europos ir kitų kraštų menininkus, leidžia palyginti skirtingas tradicijas bei pasitarnauja skatinant dialogą tarp amatininkų.

Su tokia viltimi ir palinkėjimu inauguruojama ši komisijos atrinktų kūrinių paroda: iš tiesų, akivaizdžiai vertingas atrodo daugybės dalyvių kruopštumas, atsiliepiant į pranciškonišką temą, kurią padiktavo 800-osios metinės nuo tada, kai Asyžiaus vargšas atėjo į Ascoli Piceno. Pranciškaus biografijoje bei jo dvasiniame kelyje autoriai atranda ryškių vaizdinių idėjų, kurias įkūnija keramikoje – mene, gimstančiame iš žemės ir ugnies, t. y. elementuose, kuriuos išgyrė pats Pranciškus.

Krašte jau nuo seniausių laikų klestėjo molio apdirbimą išmanančių amatininkų veikla. Ši tradicija iki šių dienų gyvuoja įvairiuose Ascoli Pceno provincijos centruose, ypač Montottone – tai pagrindinis Piceno srities miestas, išsiskiriantis manufaktūrose gaminamų dirbinių kokybe, charakteringomis formomis ir puošyba, kurios reprezentuoja unikalią Ascoli produkciją.

Dėl šių priežasčių, kaip ir dėl šimtmečiais vietinėje aplinkoje vystytos veiklos, 2002 Ascoli Piceno tapo vienu iš Senovinės Majolikos Tradicijos miestų: toks pripažinimas nurodo ne tik galutinį rezultatą, pasiektą tikslą, bet ir lauktą progą atgaivinti žinias apie vietinę senąją produkciją, apie dabartinę, pagamintą laikantis kokybės standartų bei atspindinčią Ascoli papročius, kuriuos taip pat perteikia daugybė eksponatų, saugomų miesto Pinakotekoje, bei kasinėjimuose rastų objektų, dabar esančių vietiniame Nacionaliniame archeologijos muziejuje.

Keramikos meno muziejus buvo atidarytas 2007 birželio 1 d., jis įsikūręs greta romaninės Švento Tomo bažnyčios. Žaviose vidaus erdvėse ir vidiniame kieme (kluatre) galima pamatyti turtingas municipaliteto kolekcijas bei brangius rankų darbo kūrinius. Muziejus padalintas į penkias dalis, kurios leidžia sekti keramikos gamybos Ascoli Piceno istorijos įvykius, pradedant archaiškais majolikos dubenimis, datuojamais XV amžiumi, pereinant prie‚ compendiario‘ (apibendrinančio) stiliaus dirbinių iš Castelli, iki XIX ir XX a. priklausančių Ascoli gaminių, bei Derutoje, Faenzoje, Montelupo, Savonoje, Genujoje sukurtų dirbinių. Didelė svarba teikiama plytelėms, tapytoms didžiųjų Castelli meistrų, tokių kaip Francesco ir Carlo Antonio Grue, Berardino Gentili iš Ascoli Sant’Angelo Magno vienuolyno.

Muziejuje yra dirbtuvės, skirtos seminarams, edukacinei keramikos dirbinių gamybai, jos pritaikytos tiek mokyklinėms, tiek kitoms grupėms, muziejuje norinčioms atlikti stažuotes. Erdvės atviros italų ir užsienio meistrams, keramikos ekspertams, siekiant vystyti bendradarbiavimą bei tarpusavio ryšius.

2017 m. vasario 24 d., penktadienį, 18 val. maloniai kviečiame Jus į keramikos parodos atidarymą Kauno rajono muziejuje.

Paroda veiks 2017 02 24 – 2017 06 25.

keramikos_paroda_website_pratestas

RAUDONDVARIS LAUKS SUGRĮŽTANČIŲ PAUKŠČIŲ

Raudondvaris garsus čia gyvenusiais ir dirbusiais žmonėmis. Vieni tokių – mokytojai Anelė ir Augustinas Kriauzos, mokytojavę Raudondvaryje 1933–1946 metais. Jų vardu dabar pavadinta mokykla-darželis. Mokytojai buvo ne tik miestelio šviesuoliai, bet ir žmonės, kūrę gražias tradicijas, puoselėję meilę gamtai, muzikai, menui. Tie, kuriems teko mokytis pas šiuos puikius žmones, prisimena tradicinę, pavasarinę paukščių šventę. Jos metu visi mokyklos mokiniai keldavo inkilus. Mokytojų Kriauzų dukra Jūratė Kriauzaitė-Rastauskienė prisimena, kokia tai didelė šventė būdavo. Vaikai, iškėlę inkilus dainuodavo, vaišindavosi. Taip jie buvo mokomi daryti gerus darbus, būti bendruomeniškais.

Šią gražią iniciatyvą tęsia Anelės ir Augustino Kriauzų mokykla-darželis. Mokinukai, padedami tėvelių, mokytojų daro inkiliukus ir vyksta juos kelti į Panemunės šilą, arba iškelia šlaite , šalia savo mokyklėlės. Kadangi Raudondvaris tapo mažąja Lietuvos kultūros sostine, jie nusprendė prie šios gražios akcijos pakviesti prisidėti visus raudondvariečius ir taip įprasminti mokytojų Kriauzų tradiciją ir tuo pačiu į Raudondvarį sukviesti dar daugiau sugrįžtančių paukščių. Prie šios iniciatyvos prisideda ir kitos įstaigos: gimnazija, kultūros centras, darželis-lopšelis „Riešutėlis“, seniūnija, girininkija ir k.t.

Inkilų kėlimo akcija prasidės vasario 26 d. Visų įstaigų atstovus kviesime rinktis 14 valandą prie kultūros centro ir keliauti kelti inkilų. Numatyta vieta – prie Juozo Naujalio paminklo. Simboliška, kad parskridę paukščiai savo giesmėmis pasveikins muzikos patriarchą. Įkėlę inkilus, grįšime prie kultūros centro, kur vyks Užgavėnių linksmybės, visi varysim žiemą ir įsileisim paukščius į kiemą.

O visus bendruomenės narius kviesime nuo vasario 27 d. iki kovo 9 d. į facebook‘o grupę „Raudondvaris – mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ kelti nuotraukas, pavadinimu „Pavasario šventė“, kuriose matytųsi, kaip jūs gaminate, keliate inkilus, ruošiatės sutikti sugrįžtančių paukščių. Pasistenkime, kad Raudondvaris taptų skambančiu, čiulbančiu paukščių balsais miesteliu.

inkilu_svente

Nuotrauka iš asmeninio Jūratės Kriauzaitės-Rastauskienės albumo, užfiksuota Raudondvario pradinės mokyklos paukščių šventė 1938-1939 m.

Muziejaus darbo laikas švenčių dienomis:

vasario 15 d. dirbsime iki 17.00 val.,
vasario 16 d. muziejus nedirbs.

IMG_0092428