Jonas Juška. Pirmas lietuviškas lietuvių tarmių aprašymas

Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus džiaugiasi ypatingu eksponatu – Jono Juškos leidiniu „Kalbos lietuviško liežuvio ir lietuviškas statrašimas arba ortograpija“.

Muziejininkas Arūnas Sniečkus pasakoja, kad 2010 m. Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje lankėsi Kauno kolegijos studentė. Sužavėta brolių Juškų gyvenimo istorijos prasitarė, kad jos dėstytojas Ričardas Venckus yra žinomas lituanistikos kolekcionierius ir savo rinkiniuose saugo labai retą leidinį – 1861 m. Sankt Peterburge išleistą Jono Juškos „Kalbos lietuviško liežuvio ir lietuviškas statrašimas arba ortograpija“, kurį ketina padovanoti kokiai nors garbingai kultūros įstaigai. Atsisveikindama pažadėjo, kad pakalbins savo mokytoją, o šis, galbūt, padovanos bibliografinę retenybę Juškų nameliui. Taigi, po gražaus renginio, kurį įamžino ir LTV „Panorama”, 2011 01 27 Ričardas Venckus atsisveikino su savo brangenybe prisaikdindamas saugoti, nes, jo žiniomis, šio leidinio išlikę tik 7 egzemplioriai.
„1861 m. J. Juška paskelbė studiją apie lietuvių kalbos tarmes ir rašybą. Lietuviškas variantas, pavadintas „Kalbos lietuviško liežuvio ir lietuviškas statrašimas arba ortograpija“ buvo išleistas ir atskira knygele (1861). Tai pirmas lietuvių tarmių aprašymas, parašytas lietuviškai. Jame detaliau negu tais laikais Prūsijoje pasirodžiusiuose kalbiniuose darbuose aptariamos lietuvių tarmės, pateikiama jų klasifikacija.”
Iš: Zinkevičius, Zigmas. Lietuvių kalbos istorija. Vilnius: Mokslas, 1990. T. 4.
Medžiagą parengė muziejininkas Arūnas Sniečkus.