Raudondvario pilyje – Jacques’o Chapiro tapybos darbų paroda

Vasario 2 d., penktadienį, 18 val. Kauno rajono muziejuje (Pilies takas 1, Raudondvaris) atidaryta Jacques’o Chapiro tapybos darbų paroda, kurioje pristatyti 32 tapytojo darbai. Tai didžiausia kada nors pristatyta šio dailininko darbų paroda Lietuvoje. Dalis parodoje pristatomų paveikslų nėra rodyti ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kai kurie jų įsigyti 2023 m. pabaigoje.

Ši paroda – pirmoji iš trijų Kauno rajono muziejaus 2024 m. organizuojamų parodų, skirų litvakų dailei pristatyti. 2024 m. balandžio 26 d. bus pristatytos Jacques’o Lipchitzo grafikos, piešinių bei eskizų, o liepos 5-ąją – tapybos darbų paroda „Nuo L’ Ecole de Vilnius iki  L’ Ecole de Paris“ – XX a. litvakų gyvenimo portretai. Visi šiose 3 parodose eksponuojami darbai – iš garsaus meno kolekcionieriaus Samuelio Taco asmeninės kolekcijos (Niujorkas).


„Paryžiaus mokyklos“ atstovo Jacques Chapiro kūriniai Samuelio Taco kolekcijoje.

Greta Chaimo Soutine’o, Marko Chagallo, Osipo Zadkine’o, Jacques Lipchitzo ir Theo Tobiasse’o vienu iš ryškiausių vadinamosios L’École de Paris („Paryžiaus mokyklos“) litvakų kilmės dailininkų buvo Daugpilyje gimęs Jakovas Šapiro. Dailės pagrindus gavęs Charkive, Kijive, Petrograde ir Maskvoje jis kaip savitas kūrėjas išsiskleidė Paryžiuje ir meno istorijoje plačiau žinomas suprancūzinta Jacques’as Chapiro pavarde. Atvykęs į Paryžių ir įsikūręs menininkų kolonijoje La Ruche („Avilys“), šis reto talento universalių meninių interesų dailininkas tapo vienu iš artimiausių Soutine’o bičiulių, aistringu jo kūrybos gerbėju bei pasekėju. Jis sėkmingai reiškėsi scenografijoje, įvairiuose tapybos ir grafikos žanruose – kūrė portretus, autoportretus, peizažus, figūrines kompozicijas, religinius paveikslus, aktus, natiurmortus, interjerus, teatro dekoracijas ir kostiumus.

Per daugybės virsmų lydimą kūrybinės evoliucijos kelią šis imlus poveikiams ir atviras eksperimentavimui dailininkas sugėrė įvairias įtakas, įsisavino skirtingų modernėjančio rusų ir Vakarų modernistinio meno srovių laimėjimus. Tai regime gilindamiesi į vieną išsamiausių pasaulyje Samuelio Taco kryptingai formuotą privačią Chapiro paveikslų kolekciją, kurioje atsiskleidžia Chapiro talento savitumas ir techninis meistriškumas. Skirtingų aptariamos kolekcijos žanrų paveiksluose atsispindi šio jautraus kasdienybės apraiškoms dailininko kūryboje įsivyravusios kupinos litvakiško poetiškumo, melancholijos bei nostalgijos dramatiškos temos.

Čia greta postimpresionistinės, neoklasicistinės pakraipos paveikslų regime ekspresionistinio, kubistinio, fovistinio, modernaus primityvizmo ir kitų dažniausiai XX a. pirmosios pusės meninių stilių savitai interpretuojamus bruožus. Negausūs išlikę ankstyvojo rusiškojo ir prancūziškojo tarpsnių paveikslai bei jų eskizai byloja apie neeilinį piešėjo talentą. Tai regima daugybėje ekspresyvia spontaniška maniera atliktų portretinių etiudų. Chapiro ypatingą dėmesį skyrė piešinio kultūros tobulinimui ir portretuojamų asmenų charakterio, vidinių dvasios polėkių perteikimui. Todėl ilgainiui išryškėjo jo savitas lanksčių linijų su stilingos improvizacijos elementais piešinio stilius, kuris ypatingą žavesį suteikia vėlyviesiems išraiškinga piešinio linija išsiskiriantiems šviesų spalvų paveikslams. Vieni menotyrininkai Chapiro laiko avangardistu, kiti V. Van Gogho ir Soutine’o egzaltuoto nervingumo paveiktu ekspresionistu, treti – paveikslo struktūrinius principus ir spalvos fenomeno grožį aukštinančiu postimpresionistu, dar kiti gaivališku moderniu primityvistu arba linijos muzikalumą pabrėžiančiu neoklasicizmo adeptu. Nepaisant įvairiais kūrybinės evoliucijos tarpsniais jo paveiksluose išnyrančių stilistinių elementų įvairovės, tai originalus savitos pasaulėjautos tapytojas su artimiausia ekspresionistinės pakraipos tragiškojo modernizmo šalininkams būdinga pasaulio vizija.

Ši paroda yra antroji Lietuvoje, tačiau neabejotinai išsamiausiai pristatanti šalies dailės mylėtojams unikalią S. Taco sukauptų Chapiro paveikslų kolekciją. Dalis šios kolekcijos paveikslų buvo eksponuota 2022 m. nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 5 d. Alytuje parodoje „Misticizmo ugnis – Soutine ir litvakų dailė“ restauruotos sinagogos patalpose, tapusiose Audiovizualiųjų menų centru. Tikimės, kad ši pirmoji Raudondvaryje organizuojama litvakų dailininko šlovingos „Paryžiaus mokyklos“ atstovo Chapiro paroda padės Lietuvos dailės mylėtojams geriau suvokti unikalų daugybės pasaulinio garso litvakų dailininkų įnašą į Lietuvos ir pasaulinio meno istoriją.

Parengė akademikas A. Andrijauskas


Parodos kuratorius: Zigmas Kalesinskas
Menotyrininkas: akademikas Antanas Andrijauskas
Parodos architektė: Agnė Liškauskienė
Parodos dizainerė: Gertrūda Jovaraitė

Parodą Raudondvario pilyje galima apžiūrėti iki 2024 m. kovo 10 d. Paroda lankoma III–VII, 10–17.30 val. Bilieto kaina 5 Eur (3 Eur su nuolaida).

Parodos atidarymo akimirkos.

Nuotraukos Alinos Butrimės.