RYMANTAS PENKAUSKAS

 „Sub Specie Aeternitatis“

r_p_

Autorius – laisvai samdomas fotografas, dalyvavęs per dvidešimtyje bendrų parodų, surengęs šešias personalines parodas, apdovanotas prizais įvairiuose tarptautiniuose konkursuose. Už kūrybinę veiklą 2014 m. suteiktas meno kūrėjo statusas. Nemažai autoriaus darbų yra įsigiję privatūs asmenys ir firmos Lietuvoje bei užsienyje.

Projektas „Sub Specie Aeternitatis“ (liet. „Amžinybės požiūriu“) sumanytas dar sovietmečiu. Realiai įgyvendinti pradėtas 1990 m., su pertraukomis tęsiamas ir dabar.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad šioje parodoje eksponuojamos fotografijos sukurtos ne kompiuterinių programų pagalba, o naudojant savitą fotografavimo būdą ir metodus.

Tai bandymas kitaip atskleisti žmogiškosios būties prasmę, laiko bei egzistencijos trapumo ir išlikimo temą. Atsisakius mene susiformavusios natiurmorto sampratos, slopinant fotografuojamų objektų materialiąją vertę bei paskirtį, fotografijose perteiktas savitas požiūris į fotografuojamus objektus bei reiškinius – sukurta aura, nuteikianti žiūrovą apmąstymams, pakylėjanti jo dvasią į kitą lygmenį, įgalinantį laikinai užsimiršti esamą būties akimirką.

Projekto fotografijos buvo eksponuotos bendrose parodose Vokietijoje, Uzbekijoje. Lietuvoje surengtos keturios personalinės parodos. Kauno rajono muziejuje, Raudondvario pilyje – penktoji.

Rymanto Penkausko fotografijų parodos „Sub Specie Aeternitatis“ atidarymas:

2017 m. spalio 13 d., penktadienį, 17 val. Kauno rajono muziejuje, Raudondvario pilyje.

Paroda veiks 2017 10 13 – 2017 12 03.

Dalinamės akimirkomis iš 2017 m. spalio 13 d. įvykusio parodos atidarymo. D. Stankevičiaus nuotraukos.