Simno bažnytinis choras (nuotrauka, inventorinis numeris KRM F 592)

Lietuvos dainų švenčių tradicija siekia XX amžiaus pradžią. Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė įvyko 1924 metų rugpjūčio 23–25 dienomis Kaune, Parodų aikštėje (prie Parodos ir K. Petrausko gatvių). 

Juozas Naujalis – aktyvus pirmosios dainų šventės Lietuvoje organizatorius ir vyriausiasis dirigentas (dirigavo ir II bei III dainų šventėje, 1928 ir 1930 m.). 

I-ojoje ir III-ojoje Lietuvos dainų šventėje dalyvavo ir Simno bažnytinis choras, kuriam vadovavo vargonininkas Jokūbas Ragauskas (1893-1966) (nuotraukoje jis – antroje eilėje, centre).

Ragauskas gimė 1893 m. Pakuonio parapijoje, Prienų valsčiuje, ūkininko šeimoje. Mokėsi batsiuvystės amato, norėjo stoti į kunigų seminariją, tačiau mokslams neužteko lėšų. Kaune prasidėjus vargonininkų kursams (jiems vadovavo J. Naujalis ir J. Tallat-Kelpša), Jokūbas Ragauskas kiekvieną dieną dvi savaites pėsčiomis suvaikščiodavo į Kauną 17 km, 1919 m. liepos 31 d. gavo pažymėjimą. Į Simną persikėlė 1920 metais, ten suorganizavo didįjį (giedodavo per Sumą) ir mažąjį (giedodavo ryte) bažnyčios chorus. Buvo gerbiamas parapijiečių, kunigas Romualdas Vaičiulaitis, sakoma, jį vadinęs “Dievo svirpleliu”. Ragauskas Simno parapijos vargonininku tarnavo 46 metus, iki pat mirties. Palaidotas Simno kapinėse.

Literatūra: Arvydas Šeškevičius, Simno bažnyčiai 500 metų, Kaunas: Naujasis lankas, 2020. Juozas Naujalis, 1869-1934 / M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ; [sud. Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė], Kaunas : Naujasis lankas, 2009. vle.lt