Vasario 14 d. 18 val. Raudondvario pilyje, Kauno rajono muziejuje, atidaroma paroda „Su meile Kauno rajonui”. Parodoje pristatomi šio krašto administraciniai pokyčiai, istorijos liudijimai apie Sąjūdžio veiklą ir Nepriklausomybės atkūrimo įvykius Pakaunėje, ekonominius rodiklius, ūkinę ir urbanistinę plėtrą, atgimusius kultūros ir architektūros paminklus, aktyvią kultūros sklaidą.

Prie trijų didžiausių ir poetų apdainuotų upių: Nemuno, Neries ir Dubysos, Lietuvos viduryje įsikūręs Kauno rajonas, kaip administracinis vienetas pradėtas kurti prieš 65-erius metus.

XIX a. Nevėžis, buvo riba, skyrusi Žemaitiją nuo Didžiosios Lietuvos, o Raudondvario dvaras, valdomas garsiųjų grafų Tiškevičių, tapęs vartais į Žemaitiją ir daugelio garsių keliautojų besilankiusių Kaune, laikinaisiais nakvynės namais.

1991 m. sausio 13-osios naktį, kada Vilniuje sovietinė okupacinė kariuomenė užėmė televizijos bokštą, Kauno rajone esantys Sitkūnai ir Juragiai tapo svarbiausiais informaciniais centrais Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kovose – iš čia buvo išsiųstos pirmosios žinios į Vakarus ir visą pasaulį apie okupacinius veiksmus prie Parlamento rūmų ir televizijos bokšto, apie mūsų tautos didvyrišką kovą ir netektis.

Šiandien Kauno rajonas yra stambių ūkių ir modernios žemdirbystės kraštas, o Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvos žemės ūkio akademija – naujausių mokslo žinių ir jaunų žemės ūkio specialistų rengimo, didžiausių Baltijos šalyse žemės ūkio technikos, mašinų ir įrengimų parodų centras. Laisvoji ekonominė zona ir oro uostas, esantys Karmėlavoje, augančios ekonomikos centras ir oro vartai į pasaulį.

Paroda veiks 2020 02 14 – 2020 03 29.

Sauliaus Jankausko nuotraukos.