2017 – Tautinio kostiumo metai

Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas, kad viena svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių – išsaugoti regioninį, istorinį ir kultūrinį savitumą, pabrėždamas tautinio kostiumo kaip vieno tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros raiškos svarbą, nutarė paskelbti 2017-uosius Tautinio kostiumo metais.

Kauno rajono muziejus 2016–2017 m. skelbia akciją – Tautinis kostiumas gyvai.

Lietuviai – nedidelė tauta, gyvenanti prie Baltijos jūros, gebėjo sukurti ir išlaikyti savitą kultūrą, išlikti gyvybinga tauta ir sukurti nepriklausomą valstybę – Lietuvą. Tolimesnių ir kaimyninių tautų, valstybių geopolitinė, kultūrinė įtaka sudarė sąlygas kurtis etnografinių savitumų turtingai tautai ir unikalios vientisos kultūros valstybei. Skirtingi kaimynai, ypatingas kraštovaizdis spartino penkių skirtingų etnografinių dalių (regionų) Sūduvos, Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos ir Mažosios Lietuvos raidą. Šios etnografinės dalys tapo mūsų tapatybės raiška ir saviraiška, atsiveriančia per tarmes, kalbas, šnektas, gyvenseną, drabužius ir papročius. Kad ir lig šiolei nesusitariama dėl kai kurių Lietuvos etnografinių dalių pavadinimų, tačiau žmonėse tas savitumas tikras ir gyvas dar ir šiandien.

Etninis tapatumas arba tapatinimas su tam tikra vietove – visada buvo ir yra svarbus kiekvienam Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ar bet kurio kito Lietuvos miesto ar miestelio gyventojui, mūsų išeivijai. Dauguma esame, galbūt jaučiame turį arba ieškome savo tapatybės viename kuriame nors šių penkių mūsų Lietuvos regionų.

2017-ieji – Tautinio kostiumo metai, kiekvienam mūsų gali padėti atrasti savo etninę tapatybę. Galimybė identifikuoti save ir atskleisti ypatinga, istoriškai suformuota, etnografinio regiono materializuota raiška – šventinis (tautinis) kostiumas. Kiekviena asmenybė per tautinį kostiumą gali atskleisti ir pristatyti save kaip vieno kurio nors Lietuvos regiono žmogų.

Kauno rajono muziejus per 2016–2017 metus sieks, kad tautinis kostiumas kaip mūsų tautos savitumo raiška, kurta šimtmečiais, XXI amžiuje taptų valstybės ir tautos švenčių puošmena ir pasididžiavimu. Per šį laikotarpį Lietuvoje bus surengta daugybė paskaitų, akcijų, kitų renginių, kur galėsime sužinoti, pamatyti ir parodyti, koks įdomus, gražus ir turtingas mūsų tautinis kostiumas.

Kviečiame Lietuvos muziejus, įvairias visuomenines ir pilietines organizacijas, pavienius asmenis visuose penkiuose Lietuvos etnografiniuose regionuose, mūsų etninėse žemėse ir išeivijoje, prisidėti ir jungtis prie šios iniciatyvos – tautinį kostiumą sugrąžinti į mūsų Lietuvos valstybės šventes ir kasdienybę.

Direktorius Zigmas Kalesinskas