„Raudondvario grafų Tiškevičių bibliotekos XVIII a. gražiausios knygos“

1930 m. Vokiečių knygyno Kaune savininkas Walteris Fischeris padovanojo Lietuvos universitetui (dabar – Kauno technologijos universitetas) dalį Raudondvario dvaro bibliotekos, palydėdamas žodžiais: „Kad ši biblioteka pasiliktų Lietuvos kraštui ir jo universitetui… Man būtų didelis džiaugsmas, jei šis knygų lobynas palengvintų Lietuvos universitetui siekti jo aukštų ir taurių uždavinių.“ Taip pat įteikė vokiečių knygų menininko prof. Hugo Steiner–Prago sukurtą dovanojimo dokumentą, surašytą vokiečių ir lietuvių kalbomis.

Universiteto bibliotekoje išsaugotas Tyszkiewiczių bibliotekos XVIII a. knygų rinkinys ypatingas turiniu, stebinančiu mokslo šakų ir kalbų įvairove, odiniais puošniais įrišais, nuosavybę žyminčių knygos ženklų (ekslibrisų, antspaudų ar įrašų) gausa. Šį rinkinį sudaro universalios enciklopedijos, monografiniai ir periodiniai leidiniai, kuriuose dėmesys skiriamas istorijos, religijos, matematikos, fizikos, chemijos, metalurgijos ir kt. temoms.

Ypatingą vietą rinkinyje užima vieno garsiausių prancūzų švietimo atstovų, rašytojo, literatūros kritiko Denis Diderot ir matematiko, filosofo Jean le Rond d‘Alembert 1778–1781 m. leista enciklopedija Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers… Taip pat saugoma prancūzų šventiko, enciklopedisto Louis Moréri parengta istorinių ir biografinių faktų enciklopedija Le grand dictionaire historique, ou le mêlange curieux… Enciklopedija išleista gimtąja L. Moréri kalba ir vėliau išversta į anglų, vokiečių, olandų ir ispanų kalbas. Bibliotekoje išliko dviejų skirtingų šios enciklopedijos laidų tomai, atitinkamai pasirodę 1702 m. ir 1740 m. Svarbią vietą rinkinyje užima 1797 m. Edinburge išleista Colin MacFarquhar ir George Gleig rengta bei Andrew Bell iliustruota enciklopedija Encyclopaedia Britannica: or, A Dictionary of Arts, Sciences, and Miscellaneous Literature... Tyszkiewiczių bibliotekoje taip pat saugomas italų teologijos bei medicinos profesoriaus Bartolomeo Castelli žodynas Amaltheum Castello-Brunonianum, sive Lexicon medicum…, išleistas 1713 m. Pirmą kartą žodynas, pavadinimu Lexicon medicum graeco-latinum…, publikuotas 1598 m. Vėlesnius leidimus redagavo medicinos profesorius Jacob Pancraz Bruno, tad leidinys buvo pervadintas. Žodynas apėmė įvairias medicinos sritis, taip pat fiziką ir chemiją, jame pateikiami terminai lotynų, arabų, hebrajų, graikų, prancūzų ir italų kalbomis. Rinkinyje saugoma ir vieno garsiausių rusų mokslininko, chemijos profesoriaus Михаил Васильевич Ломоносов (Michailas Lomonosovas) 1757 m. Petrapilyje lotynų kalba išspausdinta didelę reikšmę geologijos mokslui turėjusi studija apie metalų susiformavimą Oratio de generatione metallorum a Terrae motu…

 Dr. Edita Korzonaitė

Parodos „Raudondvario grafų Tiškevičių bibliotekos XVIII a. gražiausios knygos“ atidarymas:

2018 m. liepos 6 d., penktadienį, 14 val. Kauno rajono muziejuje, Raudondvario pilyje.

Paroda rengiama bendradarbiaujant su KTU bibliotekos Retų leidinių skyriumi. Parodos kuratorė – Dr. Edita Korzonaitė.

Renginio metus bus filmuojama ir fotografuojama.

Paroda veiks 2018 07 06 – 2018 08 26.

Dalijamės akimirkomis iš 2018 m. liepos 6 d. įvykusio parodos atidarymo. Fotografijų autorius Donatas Stankevičius.