Žurnalo „Trimitas“ pirmas numeris įrištas kietais viršeliais

Dydis – 29,5×21 cm.

Originalas saugomas Kauno rajono muziejaus padalinyje T. Ivanausko Obelynės sodyboje. Neinventorintas archyvas.

 

Mėnesinis žurnalas „Trimitas“ buvo svarbiausias Lietuvos šaulių sąjungos periodinis leidinys leistas 1920 – 1940 metais. „…jame buvo spausdinami ne tik veiklos aprašymai, bet ir norminiai dokumentai, LŠS vadovybės nurodymai, o taip pat nemažai diskusinių, šauliškąją ideologiją nagrinėjančių straipsnių“. Žurnalas buvo svarbus Šaulių sąjungos ideologijos skleidimo įrankis. „Trimitą“ skaitė ne tik šauliai, bet ir organizacijai nepriklausiusi visuomenės dalis.

Muziejuje saugomi specialiai šaulei Honoratai Ivanauskienei puošniais kietais viršeliais įrišti „Trimito“ numeriai nuo 1920 iki 1930 metų. Pirmasis žurnalo numeris įrištas atskirai ir, kaip matote, H. I. inicialai aukso spalvos raidėmis įspausti viršelio kairėje pusėje. Vėlesni „Trimito“ egzemplioriai sukomplektuoti ir įrišti pagal metus. Kiekvienų metų leidiniai suskirstyti į dvi knygas (I ir II tomus), o H. Ivanauskienės inicialai įspausti rinkinio nugarėlėje.

Honorata Ivanauskienė buvo viena iš aktyvių Šaulių organizacijos moterų ir šiuos vardinius „Trimito“ žurnalų rinkinius galėtume laikyti organizacijos dėmesio ir pagarbos ženklu veikliai savo narei.

 

Medžiagą parengė muziejininkė Asta Venskienė.

Naudota literatūra: Nefas, Mindaugasa. 2017. Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919–1940 m. Daktaro disertacija, Vytauto Didžiojo universitetas, p. 18.