KOMPOZITORIAUS JUOZO NAUJALIO JUBILIEJINIŲ METŲ BAIGIAMASIS RENGINYS

2019 m. gruodžio 28 d. Kauno rajono muziejuje Raudondvario pilyje pristatyta naujai išleista knyga „Juozas Naujalis XXI-ojo amžiaus Lietuvos kultūros kontekste“. Knygą pristatė bendraautoriai: Zita Nekrošytė, Andrius Marcinkevičius ir Zigmas Kalesinskas. Koncertinę programą atliko Kauno I-osios muzikos mokyklos ir Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos moksleiviai. Programos vadovė Jovita Vaičiulienė.

Knygos leidybą iš dalies parėmė: Kauno rajono muziejus, Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.

Donato Stankevičiaus fotografijos.