Raudondvario grafų Tiškevičių bibliotekos XV–XVII amžiaus knygos

Kad ši vertinga biblioteka pasiliktų Lietuvos kraštui ir jo universitetui…
(Walteris Fischeris)

Raudondvario grafų Tyszkiewiczių bibliotekos išskirtinumas.
Raudondvario biblioteka buvo viena didžiausių XIX a. Lietuvos dvarų bibliotekų, atskleidžianti grafų Tyszkiewiczių platų interesų spektrą ir rodanti jų pagarbų požiūrį į knygą. Didžiąją kolekcijos dalį sudarė XIX a. įvairios tematikos leidiniai, tačiau vertingiausia jos dalis – XV–XVIII a. spaudiniai bei rankraščiai. Prie bibliotekos gausinimo ir puoselėjimo prisidėjo kelios Tyszkiewiczių kartos.

1846 m. Raudondvario savininko Benedykto Emanuelio Tyszkiewicziaus įgaliotinis Sankt Peterburge, kolegijos asesorius Leonardas Liubowickis nupirko senatoriaus Vasilijaus Novosilcevo asmeninę biblioteką (ar didžiąją jos dalį) – 4605 leidinius.

1868 m. į Raudondvarį pateko našlaičiu likusio Benedykto Henryko Tyszkiewicziaus tėvų biblioteka, kurią sudarė 2828 pavadinimų XVI–XIX a. leidiniai. Keliautojas, fotografas, kolekcininkas B. H. Tyszkiewiczius Raudondvario bibliotekos kolekciją papildė leidiniais, parsivežtais iš kelionių, pirktais antikvariatuose ar knygynuose, fotografijomis iš kelionių Alžyre, Egipte, Kinijoje, Ceilone, Japonijoje ir kt.

1903 m. iš tėvo valdyti dvarą perėmė Benedyktas Janas Tyszkiewiczius. 1903–1914 m. jis su žmona Roza Branicka ypatingą dėmesį skyrė bibliotekos gausinimui. Garsus lenkų kolekcininkas, etnografas Michalas Federowskis padėjo jiems įsigyti leidinių vietiniuose ir užsienio antikvariatuose.

Prieš I pasaulinį karą Raudondvario bibliotekoje būta visoje Europoje supirktų apie 10–20 tūkst. egz. knygų, rankraščių, ikonografijos ir kartografijos dokumentų. Sukauptas gausus graviūrų ir ekslibrių (apie 1500 vnt.) rinkinys. Dvaro biblioteka išsiskyrė kalbų (lotynų, lenkų, prancūzų, vokiečių, anglų, italų, rusų, čekų, lietuvių ir kt.) ir tematikos įvairove (religija, istorija, etnografija, menas, grožinė literatūra ir kt.). Jos išskirtinumą taip pat liudijo knygos ženklų (antspaudų, marginalijų) gausa ir leidinių viršelių įrišimų įvairovė (ypač XVI–XVIII a.).
Iš pradžių Tyszkiewicziai bibliotekai paskyrė atskirą salę. Augant bibliotekai, knygos netilpo vienoje patalpoje, todėl buvo atrinktos pagal tam tikrus požymius į grupes ir išsklaidytos po atskirus rūmų salonus ir kitas patalpas. Dalis bibliotekos buvo perkelta į dvaro administracijos pastatą.

XX a. pr., artėjant Pirmajam pasauliniam karui, grafai Tyszkiewicziai apsisprendė palikti Raudondvarį. Vertingiausią bibliotekos dalį jie išsivežė į Suchą (Lenkija), kuri po Antrojo pasaulinio karo atiteko Lenkijos nacionalinei bibliotekai Varšuvoje. Likusi jos dalis pasklido po akademines, viešąsias ir privačias bibliotekas. Knygų įsigijo pavieniai asmenys, pvz., bibliofilas Petras Jakštas, po kurio mirties knygos atiteko Vilniaus universiteto bibliotekai, vokietis Walteris Fischeris, kuris knygas padovanojo Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekai.

Dovana VDU – Raudondvario grafų Tyszkiewiczių bibliotekos dalis.
1930 m. birželio mėn. 15 d. Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekoje susirinko universiteto vadovai, bibliotekos darbuotojai, keletas žurnalistų ypatinga proga. Vokiečių knygyno Kaune savininkas W. Fischeris padovanojo dalį Raudondvario dvaro bibliotekos, palydėdamas žodžiais: „nes biblioteka išaugo Lietuvos dirvoje, joje atsispindi dvasios gyvenimo istorija, kurios išsirutuliojimas Tamstoms visiems rūpi“. Taip pat įteikė vokiečių knygų menininko prof. Hugo Steiner–Prago sukurtą dovanojimo dokumentą vokiečių ir lietuvių kalbomis.

1930 m. birželio mėn. 17 – spalio mėn. 23 d. Bibliotekos inventoriaus knygoje buvo įregistruoti 7874 egzemplioriai su pastaba Walterio Fischerio dovana. Tai – daugiausia XVI–XIX a. spaudiniai, išleisti lotynų, prancūzų ir lenkų kalbomis. XX a. 5–8 dešimt. didelė dalis šių knygų buvo perduota Kauno apskrities viešajai, Vilniaus universiteto ir kt. bibliotekoms.

Laikinai sugrįžusios į namus.
Paroda siekiama išsklaidytos Tyszkiewiczių bibliotekos vertingiausią dalį – XV–XVII a. spaudinius laikinai sugrąžinti į Raudondvario dvarą – Kauno rajono muziejų ir pristatyti toje aplinkoje, kurioje juos saugojo grafai Tyszkiewicziai. Kartu su spaudiniais pristatomas ir W. Fischerio įteiktas VDU Raudondvario bibliotekos dalies dovanojimo dokumentas.

KTU bibliotekoje išliko tik viena iš Tyszkiewiczių turėtų ankstyviausiojo spaudos laikotarpio knygų. Tai – Caius Valerius Catullus eilių knyga Carmina (1475 m.). Taip pat saugomas Hartmanno Schedelio Liber chronicarum (1493 m.) fragmentas apie Lietuvą. Iš XVI a. išsaugotos kelios knygos. Tai – Assertiones theologicae De sacro sancto et vivifico… (1576 m.) ir Sebastiano Serlio Il primo libro d‘Architettura di Sebastiano Serlio, Bolognese… (1545 m.), surišta kartu su Reigles generales de l’Architecture, sur les cinq manieres d’edifices… (1545 m.). Daugiau išlikę XVII a. knygų. Tai – pamokslininko, oratoriaus Piotro Skargos Zywoty Swiętych (1603 m., 2 dalys), istoriko Paulo Piasecio Chronica Gestorum in Europa Singularium… (1645 m.) ir kt. Ypatingą vietą užima Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio Hierosolymitana Peregrinatio Illustrissimi Domini Nicolai Christophori Radzivili… (Kelionė į Jeruzalę…, 1601 m.), kurioje pateikiama vertingų piligrimystės duomenų. Knyga iš karto patraukia akį marginalijų gausa.

Jei ne kilnus vokiečio W. Fischerio poelgio tikslas – kad ši vertinga biblioteka pasiliktų Lietuvos kraštui ir jo universitetui, šios parodos nebūtų ir neturėtume galimybės pažvelgti į knygas, kurias kaupė, saugojo ir skaitė kelios Tyszkiewiczių kartos…

 dr. Edita Korzonaitė

Paroda veiks iki spalio 31 d.


 

Walteris Fischeris, Raudondvario bibliotekos dovanojimo aktas, 1930.

Walteris Fischeris, Raudondvario bibliotekos dovanojimo aktas, 1930.

 

Grafų Tiškevičių bibliotekos knygos, KTU biblioteka, Nuotr. G. Česonio

Grafų Tiškevičių bibliotekos knygos, KTU biblioteka, Nuotr. G. Česonio

Grafų Tiškevičių bibliotekos knygos, KTU biblioteka, Nuotr. G. Česonio

Grafų Tiškevičių bibliotekos knygos, KTU biblioteka, Nuotr. G. Česonio

Grafų Tiškevičių bibliotekos knygos, KTU biblioteka, Nuotr. G. Česonio

Grafų Tiškevičių bibliotekos knygos, KTU biblioteka, Nuotr. G. Česonio

Grafų Tiškevičių bibliotekos knygos, KTU biblioteka, Nuotr. G. Česonio

Grafų Tiškevičių bibliotekos knygos, KTU biblioteka, Nuotr. G. Česonio