KAUNO RAJONO MUZIEJAUS PAREIGYBIŲ TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTAI

Direktorius – 11,00

Muziejininkas – 6,34

Fondų saugotojas – 6,34

Rinkinių saugotojas – 5,74; 6,34

Raštinės vedėjas – 5,65

Projektų vadovas – 6,64

Direktoriaus pavaduotojas kultūrinių veiklų koordinavimui ir organizavimui – 6,64

Ekspozicijų prižiūrėtojas – 5,23

Salių prižiūrėtojas – MMA

Darbininkas – MMA