KAUNO RAJONO MUZIEJAUS PAREIGYBIŲ TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTAI

Direktorius – 13,20

Direktoriaus pavaduotojas kultūrinių veiklų koordinavimui ir organizavimui – 12,20

Muziejininkas – 8,04; 10,04

Edukatorius – 8,04

Fondų saugotojas – 9,04

Rinkinių saugotojas – 7,44

Pomologinio ir dendrologinio rinkinio saugotojas – 8,04

Raštinės vedėjas – 8,35

Projektų vadovas – 8,34

Ekspozicijų prižiūrėtojas – 6,93

Salių prižiūrėtojas – MMA

Darbininkas – MMA