Kauno rajono muziejaus darbuotojai

Kauno rajono muziejų sudaro padaliniai: Raudondvario pilies padalinys, Tradicinių amatų centras Biliūnų kaime, Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus Vilkijoje, Babtų kraštotyros muziejus (laikinai nelankomas) ir Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus (gyvenamas pastatas rekonstruojamas, lankomas parkas). 

KAUNO RAJONO MUZIEJAUS
RAUDONDVARIO PILIES PADALINYS

Zigmas Kalesinskas
Direktorius
Tel. +370 699 58 050
El. paštas raudondvariodvaraskalesinskas@gmail.com
Darbo laikas: I–V, 8–17 val.

Rita Pudževelienė
Direktoriaus pavaduotoja kultūrinių veiklų koordinavimui ir organizavimui
Tel. +370 652 26 084
El. paštas rita.pudzeveliene@gmail.com

Darbo laikas: I–V, 8–17 val.

Agnė Liškauskienė
Vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė-muziejaus direktoriaus pavaduotoja
El. paštas agne.l@krmuziejus.lt
Darbo laikas: I–V, 8–17 val.

Evelina Kueiros Casais
Muziejinių veiklų koordinatorė
Tel. +370 612 53 314
El. paštas krmuziejus@gmail.com
Darbo laikas: I–V, 8–17 val.

Laura Auksutytė
Projektų vadovė
Tel. +370 656 13 695
El. paštas auksutyte.laura@gmail.com
Darbo laikas: I–V, 8–17 val.

Ugnė Ražinskaitė
Raudondvario pilies padalinio muziejininkė
Tel. +370 612 53 314
El. paštas ugne.razinskaite@krmuziejus.lt
Darbo laikas: III–VII, 9–18 val.

Alina Butrimė
Raudondvario pilies padalinio edukatorė
Tel. +370 684 03 606
El. paštas alina.butrime@krmuziejus.lt
Darbo laikas: II–VI, 7.30–16.30 val.

Ramutė Valaitienė
Raudondvario pilies padalinio ekspozicijų prižiūrėtoja

Darbo laikas: III-VII, 8–17 val.

Žyginta Alsienė (Vaiko priežiūros atostogos)
Raudondvario pilies padalinio edukatorė

KAUNO RAJONO MUZIEJAUS
TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS

Juozapas Liekis
Tradicinių amatų centro rinkinių saugotojas
El. paštas tradiciniai.amatai@gmail.com
Tel. +370 656 13 675
Darbo laikas: II-VI, 9–18 val.

Arvydas Balčiūnas
Tradicinių amatų centro darbininkas

KAUNO RAJONO MUZIEJAUS
ANTANO IR JONO JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS

Arūnas Sniečkus
Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus rinkinių saugotojas

El. paštas ajjekm@gmail.com
Tel. +370 610 65 018
Darbo laikas: II-VI, 9–18 val.

Vida Sniečkuvienė
Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus muziejininkė

Tel. +370 612 89 262
El. paštas ajjekm@gmail.com

Darbo laikas: II-VI, 9–18 val.

Daividas Skudra
Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus darbininkas (0,5)

KAUNO RAJONO MUZIEJAUS
TADO IVANAUSKO OBELYNĖS SODYBA-MEMORIALINIS MUZIEJUS

Simonas Stašaitis
Tado Ivanausko Obelynės sodybos-memorialinio muziejaus pomologinio dendrologinio rinkinio saugotojas
Tel. +370 630 06 635
El. paštas simonasstasaitis@gmail.com

Elvyra Majauskienė
Tado Ivanausko Obelynės sodybos-memorialinio muziejaus salių prižiūrėtoja

Rimantas Skuminas
Tado Ivanausko Obelynės sodybos-memorialinio muziejaus darbininkas

KAUNO RAJONO MUZIEJAUS
BABTŲ KRAŠTOTYROS MUZIEJUS

Gražina Stonienė
Babtų kraštotyros muziejaus muziejininė

Darbo laikas:
III  9.00– 17.00
IV   9.00–17.00
V     9.00–15.30
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Dėl muziejaus lankymo ir ekskursijų, taip pat jei norite aplankyti muziejų ne darbo metu, prašome kreiptis +370 640 40 548 arba +370 656 29  174.