KAUNO RAJONO MUZIEJAUS PAREIGYBIŲ TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTAI

Direktorius – 7,00

Muziejininkas – 4,71

Fondų saugotojas – 4,71

Rinkinių saugotojas – 4,17; 4,71

Raštinės vedėjas – 4,00

Projektų vadovas – 4,98

Salių prižiūrėtojas – MMA

Darbininkas – MMA