Keramikos iš Ascoli Piceno (Italija) paroda Šventasis Pranciškus – pasaulio globėjas „Tarp tradicijos ir modernybės“

Keramikos menas yra nuolatinis dialogas tarp tradicijos ir modernumo, jis skleidžiasi mūsų bendruomenėse ir atranda galimybių palikti konkrečių ženklų: tai patvirtina jau ketvirtąjį kartą vykstanti Ascoli Piceno bienalė. Būdama atvira pasauliui, palaikydama šį brangų mūsų meistrų darbą, gimusį iš žmonijos istorijoje įsišaknijusios modernybės, ji ir kitiems Italijos miestams, kurie puoselėja keramikos tradicijas, yra tapusi pavyzdžiu.

Praėjusiais metais bienalės tema buvo „Moteris“, o šiemet ji dedikuota Šv. Pranciškui ir jo veiklai – išryškinama pagarba gamtai, asmens ekologija, kurią šis šventasis nurodė kaip dvasinį kelią. Rinkdamasis medžiagas ir techniką, derindamas spalvas ir taip realizuodamas savo kūrinius, keramikas stato tiltus tarp praeities ir ateities, suteikdamas mūsų dabarčiai laiko ir savasties gylį.

Nepaisant praeityje gyvavusių teisinių nuostatų, rėmusių keramikų veiklą bei skatinusių tradicijos tęstinumą, šiuolaikiniai socialinės apsaugos bei mokesčių įstatymai vis dar nėra palankūs norintiems rimtai darbuotis ir turintiems galimybę perduoti savo sukauptas technines bei menines žinias jaunajai kartai. Šios švietėjiškos veiklos kliudymas, pasmerkia majoliką bei kitas amatų šakas išnykimui.

Tokios iniciatyvos, kaip jau ketvirtąjį kartą vykstantis keramikos bienalės konkursas, remiamas Ascoli Piceno savivaldybės, reprezentuoja vieną iš retų ir naudingų galimybių, leidžiančių išryškėti daugybės menininkų bei amatininkų talentui, kurie nepaisant nieko, vis dar tiki tuo, ką daro: Ascoli Piceno renginys sukviečia Europos ir kitų kraštų menininkus, leidžia palyginti skirtingas tradicijas bei pasitarnauja skatinant dialogą tarp amatininkų.

Su tokia viltimi ir palinkėjimu inauguruojama ši komisijos atrinktų kūrinių paroda: iš tiesų, akivaizdžiai vertingas atrodo daugybės dalyvių kruopštumas, atsiliepiant į pranciškonišką temą, kurią padiktavo 800-osios metinės nuo tada, kai Asyžiaus vargšas atėjo į Ascoli Piceno. Pranciškaus biografijoje bei jo dvasiniame kelyje autoriai atranda ryškių vaizdinių idėjų, kurias įkūnija keramikoje – mene, gimstančiame iš žemės ir ugnies, t. y. elementuose, kuriuos išgyrė pats Pranciškus.

Krašte jau nuo seniausių laikų klestėjo molio apdirbimą išmanančių amatininkų veikla. Ši tradicija iki šių dienų gyvuoja įvairiuose Ascoli Pceno provincijos centruose, ypač Montottone – tai pagrindinis Piceno srities miestas, išsiskiriantis manufaktūrose gaminamų dirbinių kokybe, charakteringomis formomis ir puošyba, kurios reprezentuoja unikalią Ascoli produkciją.

Dėl šių priežasčių, kaip ir dėl šimtmečiais vietinėje aplinkoje vystytos veiklos, 2002 Ascoli Piceno tapo vienu iš Senovinės Majolikos Tradicijos miestų: toks pripažinimas nurodo ne tik galutinį rezultatą, pasiektą tikslą, bet ir lauktą progą atgaivinti žinias apie vietinę senąją produkciją, apie dabartinę, pagamintą laikantis kokybės standartų bei atspindinčią Ascoli papročius, kuriuos taip pat perteikia daugybė eksponatų, saugomų miesto Pinakotekoje, bei kasinėjimuose rastų objektų, dabar esančių vietiniame Nacionaliniame archeologijos muziejuje.

Keramikos meno muziejus buvo atidarytas 2007 birželio 1 d., jis įsikūręs greta romaninės Švento Tomo bažnyčios. Žaviose vidaus erdvėse ir vidiniame kieme (kluatre) galima pamatyti turtingas municipaliteto kolekcijas bei brangius rankų darbo kūrinius. Muziejus padalintas į penkias dalis, kurios leidžia sekti keramikos gamybos Ascoli Piceno istorijos įvykius, pradedant archaiškais majolikos dubenimis, datuojamais XV amžiumi, pereinant prie‚ compendiario‘ (apibendrinančio) stiliaus dirbinių iš Castelli, iki XIX ir XX a. priklausančių Ascoli gaminių, bei Derutoje, Faenzoje, Montelupo, Savonoje, Genujoje sukurtų dirbinių. Didelė svarba teikiama plytelėms, tapytoms didžiųjų Castelli meistrų, tokių kaip Francesco ir Carlo Antonio Grue, Berardino Gentili iš Ascoli Sant’Angelo Magno vienuolyno.

Muziejuje yra dirbtuvės, skirtos seminarams, edukacinei keramikos dirbinių gamybai, jos pritaikytos tiek mokyklinėms, tiek kitoms grupėms, muziejuje norinčioms atlikti stažuotes. Erdvės atviros italų ir užsienio meistrams, keramikos ekspertams, siekiant vystyti bendradarbiavimą bei tarpusavio ryšius.

2017 m. vasario 24 d., penktadienį, 18 val. maloniai kviečiame Jus į keramikos parodos atidarymą Kauno rajono muziejuje.

Paroda veiks 2017 02 24 – 2017 06 04.

Dalinamės akimirkomis iš parodos atidarymo. D.Stankevičiaus nuotraukos.